กว่างซีก้าวข้ามมาตรการกีดกันการค้า ส่งดอกไม้ไฟจำหน่ายตลาดทั่วโลก

10 Jan 2013

สำนักข่าวซินหัว-เขตฯ กว่างซีจ้วง : “คิดถึงดอกไม้ไฟโลกต้องคิดถึงจีน คิดถึงดอกไม้ไฟจีนต้องคิดถึงกว่างซี เป็นคำกล่าวที่แสดงให้เห็นว่า กว่างซีเป็นมณฑลผู้นำการผลิตและส่งออกดอกไม้ไฟของประเทศจีน

ช่วงหลายปีมานี้ ตลาดดอกไม้ไฟทั่วโลกมีปริมาณความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึงร้อยละ20 ต่อปี

เจ้าหน้าที่สำนักงานควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบและกักกันโรคกว่างซี (Guangxi Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau, 广西检验检疫局) หรือ CIQ ให้ข้อมูลว่า วิสาหกิจส่งออกดอกไม้ไฟของกว่างซีสามารถก้าวข้ามมาตรการกีดกันทางการค้าเชิงเทคนิคในระดับนานาชาติ ทำให้สินค้าที่ผลิตจากกว่างซีสามารถส่งจำหน่ายไปทั่วโลก

ปีก่อน (ปี 55) กว่างซีมีการส่งออกดอกไม้ไฟจำนวนมากกว่า 1,600 ล็อต คิดเป็นมูลค่าสินค้ามากกว่า 64 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปริมาณการส่งออกนำเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ

ปัจจุบัน กว่างซีมีวิสาหกิจผู้ผลิตดอกไม้ไฟส่งออกเกือบ 80 ราย ผลิตภัณฑ์ส่งออกมีความหลากหลายครอบคลุมเกือบทุกชนิดก็ว่าได้ โดยมีการส่งออกไปยังตลาดใน 44 ประเทศทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา เยอรมัน อังกฤษ และญี่ปุ่น

มาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ดอกไม้ไฟเป็นหนึ่งในมาตรการกีดกันการค้าในหลายประเทศทั่วโลก

ยกตัวอย่างเช่น ดัชนีชี้วัดด้านความปลอดภัย 2 ตัว คือ ปริมาณดินระเบิด และส่วนผสมทางเคมีที่มีการจำกัด/ห้ามใช้เป็นส่วนประกอบของดอกไม้ไฟ

เมื่อเดือน ก.ค.53 กลุ่มสหภาพยุโรปได้ออกประกาศเกี่ยวกับการส่งออกประทัดดอกไม้ไฟเข้าไปจำหน่ายยังประเทศสมาชิกจะต้องมีการติดตราสัญลักษณ์ “CE” [*]

หากพบว่าผลิตภัณฑ์ดอกไม้ไฟถูกร้องเรียนว่าทำผิดกฎระเบียบจะมีบทลงโทษขั้นรุนแรงถึงขั้นถูกสั่งให้ถอนออกจากตลาดยุโรป

กรณีศึกษาอย่างในเดือน มิ.ย.55 สหภาพยุโรปได้ประกาศว่า ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ไฟรายการหนึ่งของกว่างซีมีปริมาณสารตะกั่วเกินมาตรฐาน และถูกสั่งให้ถอนออกจากตลาดยุโรป ซึ่งเจ้าหน้าที่ CIQ กว่างซีแสดงความเห็นต่อกรณีดังกล่าวว่าเป็นการตัดสินที่ไม่ชอบด้วยเหตุผล และขาดหลักการทางวิทยาศาสตร์

อีกประเด็น คือ สหภาพยุโรปมีการสั่งห้ามใช้สาร Hexachlorobenzene (สารเคมีที่ช่วยให้เกิดสีของดอกไม้ไฟ) เป็นส่วนประกอบในดอกไม้ไฟ ทว่า ประเทศจีนกลับไม่มีข้อกำหนดดังกล่าวแต่อย่างใด ส่งผลให้เกิดช่องว่างเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับ

เนื่องจากกฎระเบียบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศมีความยุ่งยากสลับซับซ้อน มีลักษณะกดขี่เอารัดเอาเปรียบ และมีความไม่โปร่งใส ถือเป็นกำแพงกีดกันการค้าที่ทำให้วิสาหกิจดอกไม้ไฟของกว่างซีตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบอยู่บ่อยครั้ง

ดังนั้น ทางหน่วยงาน CIQ จึงยืนมือเข้าช่วยเหลือวิสาหกิจกว่างซี ขจัดมาตรการกีดกันการค้าเชิงเทคนิค เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจและวิสาหกิจดอกไม้ไฟกว่างซี โดยได้มีการประสานงานกับศูนย์ตรวจสอบดอกไม้ไฟและประทัด เพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการตรวจสอบวัตถุดินระเบิด รวมถึงส่วนประกอบอื่นๆ ของดอกไม้ไฟ เพื่อเติมเต็มส่วนขาดเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านมาตรฐานสินค้าที่ตลาดต่างประเทศกำหนด แต่ทางการจีนไม่มีกำหนด

อีกทั้ง ยังมีการพัฒนางานวิจัยร่วมกับต่างประเทศ และการใช้กลไกการประชุมหารือร่วมกันระหว่างนักวิชาการในระดับนานาชาติ เพื่อแสวงหานโยบายและวิธีการรับมือมาตรฐานกีดกันการค้าที่ไร้เหตุผล อันจะช่วยผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ไฟส่งออกของกว่างซีเข้าสู่ตลาดโลกได้อย่างราบรื่น

 

คำอธิบายเพิ่มเติม

ตราสัญลักษณ์ CE (ตัวอักษรย่อมาจากคำในภาษาฝรั่งเศสว่า "Conformité Européene" ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษคือ "European Conformity") เป็นเครื่องหมายแสดงว่าสินค้านั้นมีการออกแบบและการผลิตที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดในระเบียบข้อบังคับด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม EU เพื่อให้ผู้บริโภคใน EU มีความมั่นใจถึงความปลอดภัยในการใช้สินค้าและการจัดการตามมาตรการพิทักษ์รักษาและลดผลกระทบที่อาจมีต่อสิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน