กวางตุ้งจับมือเยอรมนี สลัดภาพการค้าแบบ Low-end มุ่งเป็นผู้นำสินค้าเทคโนโลยีของโลก

29 Sep 2017

เยอรมนีเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมและวิศวกรรมของโลก เป็นแรงบันดาลใจของจีน ในการกำหนดนโยบาย "อุตสาหกรรม 4.0"  และเป็นที่มาของแผนพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะ 2015 – 2025 ของมณฑลกวางตุ้ง ภายหลังการประกาศแผนฯ ดังกล่าว ภาครัฐและเอกชนในมณฑลกวางตุ้งต่างก็ดำเนินยุทธศาสตร์การลงทุนและความร่วมมือต่าง ๆ ของตนเอง เพื่อตอบสนองแก่แผนดังกล่าว ล่าสุด เมื่อบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่ของมณฑลกวางตุ้ง Midea Group Co. เข้าซื้อกิจการ KUKA Group บริษัทผู้ผลิตหุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่งของเยอรมนี จึงทำให้เกิดแรงกระเพื่อมของอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในมณฑลกวางตุ้งอีกครั้ง กลายเป็นแรงผลักดันสำคัญในการก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะของโลกในอนาคตอันใกล้ 

นายกู้ เหยีนหมิน รองประธานกลุ่มบริษัท Midea Group Co. กล่าวว่า ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีของจีนเริ่มบุกเข้าสู่ตลาดในประเทศแถบยุโรปมากขึ้น ซึ่งสวนทางกับอดีต ที่จีนเป็นฝ่ายนำเข้าสินค้าเทคโนโลยีจากยุโรปแต่เพียงฝ่ายเดียว ปัจจุบัน Midea ยังได้ก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในจีนถึง 9 แห่งและในต่างประเทศกว่า 11 แห่ง เพื่อคิดค้นเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต ที่จะเป็นกุญแจปลดล็อคอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าของมณฑลกวางตุ้งจากการเป็นผู้ผลิตสินค้าราคาถูกของโลก ไปสู่การเป็นแหล่งผลิตสินค้าเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าที่สุดของโลกแทน

นาย Jonathan Schoo ผู้อำนวยการ ศูนย์ Germany Trade & Invest (GTAI) หน่วยงานด้านการลงทุนของเยอรมนีประจำกรุงปักกิ่ง เผยว่า ในหลายปีที่ผ่านมาจีนเข้าไปลงทุนในเยอรมนีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการเข้าไปลงทุนของจีน ทำให้รูปแบบอุตสาหกรรมของเยอรมนีเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่มีมุ่งเน้นแต่อุตสาหกรรมยานยนต์ วิศวกรรม  เครื่องจักร และระบบคมนาคมขนส่ง ได้ขยายไปสู่รูปแบบอุตสาหกรรมอื่น ๆ อาทิ อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ นอกจากนี้ นาย Mats Harborn ประธานสภาหอการค้าสหภาพยุโรป ประจำกรุงปักกิ่ง กล่าวว่า "ในอดีตบริษัทจากยุโรปเข้ามาลงทุนในจีนเพื่อหาค่าแรงที่ถูก แต่ปัจจุบันเข้ามาจีน เพื่อหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ"

ล่าสุด เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา รัฐบาลกวางตุ้งได้จัดการประชุม The 2017 China (Guangdong) – Europe Investment and Innovation Cooperation Conference ณ เขตอุตสาหกรรมชิโน-เยอรมัน (Sino-German Industrial Services Zone) เขตซุ่นเต๋อ เมืองฝอซาน ซึ่งในการประชุมดังกล่าวมีตัวแทนบริษัทจากทั้งกวางตุ้งและภูมิภาคยุโรปรวมกว่า 300 บริษัทเข้าร่วม ภายในงานยังได้มีพิธีลงนามความร่วมมือใน 15 โครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระหว่างจีนและเยอรมัน ที่จะเป็นแรงส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมการผลิตของมณฑลกวางตุ้ง ให้ก้าวไปสู่รูปแบบการผลิตอัจฉริยะรวดเร็วยิ่งขึ้น

ความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุน

เยอรมนีเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมและวิศวกรรมของโลก เป็นแรงบันดาลใจของจีน ในการกำหนดนโยบาย "อุตสาหกรรม 4.0" ที่จะใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเชื่อมโยงกับระบบอุตสาหกรรมการผลิต เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนได้เยือนเยอรมนีและได้ลงนามบันทึกความร่วมมือในการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตกับรัฐบาลเยอรมันเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของทั้งสองประเทศไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ร่วมกัน

ต่อมาเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 มณฑลกวางตุ้งได้ประกาศแผนพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะ 2015 – 2025 เพื่อสอดรับกับนโยบายจากรัฐบาลกลาง ได้กำหนดภารกิจและเป้าหมาย ได้แก่ (1) มีระบบการผลิตอัจฉริยะเป็นของตนเอง (2) วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะ (3) ส่งเสริม Internet+ (4) ส่งเสริมการใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมที่มีความปลอดภัยต่ำหรือมีมาตรฐานด้านสุขอนามัยสูง(5) ยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนอัจฉริยะ และ(6) ก่อตั้งระบบสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะ โดยมีการก่อตั้งศูนย์การออกแบบอุตสาหกรรมระดับชาติและระดับมณฑล

ในปี 2559 มณฑลกวางตุ้งมีมูลค่าการค้ากับเยอรมนีเท่ากับ 21,928 ล้านเหรีญดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าการนำเข้า 7,445 ล้านเหรีญดอลลาร์สหรัฐ ส่งออก 14,482 ล้านเหรีญดอลลาร์สหรัฐ เยอรมนีเข้ามาลงทุน ในมณฑลกวางตุ้ง (FDI) 29 โครงการ มูลค่ากว่า 125.69 ล้านเหรีญดอลลาร์สหรัฐ

ปัจจุบัน เยอรมนีมีบทบาทในการผลักดันมณฑลกวางตุ้งให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างเดียว ยังเป็นพันธมิตรด้านความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาและโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน ในอนาคตสินค้าคุณภาพต่ำราคาถูกจะหายไปจากระบบอุตสาหกรรมของมณฑลกวางตุ้งและถูกแทนที่ด้วยสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงคุณภาพดี

กวางตุ้งเทคโนโลยีจีนKukaMideaเทคโนโลยีเยอรมันเยอรมนีเยอรมัน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน