กระทรวงเกษตรจีนประกาศนโยบายชดเชยราคาสินค้าเกษตร

25 Mar 2013

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 56 กระทรวงการเกษตรจีน ได้ประกาศนโยบายส่งเสริมภาคการเกษตรทั้งหมด 38 ประการ ครอบคลุมการผลิตธัญญาหาร ประมง ปศุสัตว์ การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร และประกันสังคม เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตและยกระดับรายได้ของเกษตรกร นโยบายที่สำคัญจากการประกาศดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

1) จัดสรรเงินชดเชยให้เกษตรกรโดยตรงและปรับขึ้นราคารับซื้อสินค้าเกษตรขั้นต่ำ ในปีนี้ จีนจัดงบกลาง 15,100 ล้านหยวนเพื่อเป็นเงินชดเชยให้กับเกษตรกรโดยตรง และมีการปรับขึ้นราคารับซื้อสินค้าเกษตรขั้นต่ำในพื้นที่การเพาะปลูกที่สำคัญ ทั้งนี้ ราคาข้าวสาลีขั้นต่ำ (คุณภาพระดับ 3) ได้ปรับขึ้นเป็น 112 หยวนต่อ 50 กิโลกรัม เพิ่มขึ้น 10 หยวน ส่วนราคาข้าวสาร (คุณภาพระดับ 3) ปรับขึ้นเป็น 132 – 150 หยวนต่อ 50 กิโลกรัม เพิ่มขึ้น 10 – 12 หยวน

2) จัดสรรเงินชดเชยให้กับเกษตรกรผู้ใช้เมล็ดพันธุ์หรือพันธุ์สัตว์ที่ดี ซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่ดีนี้ครอบคลุมพืชประเภทข้าว ข้าวสาลี ข้าวโพด ฝ้าย ถั่วเหลืองในเขตมองโกเลียในและภาคอีสาน ผักน้ำมันใน 10 มณฑลลุ่มแม่น้ำแยงซี และบางเมืองของมณฑลเหอหนานและมณฑลส่านซี สำหรับข้าวสาลี ข้าวโพด ถั่วเหลือง และผักน้ำมัน มาตรฐานเงินชดเชยอยู่ที่ 10 หยวนต่อหมู่ (0.42 ไร่) สำหรับส่วนของพันธุ์สัตว์ที่ดีนั้น สุกรจะมีการชดเชย 40 หยวน โคนม 20 – 30 หยวน โคเนื้อ 10 หยวน แกะ 800 หยวน และจามรี 2000 หยวน

3) จัดสรรเงินชดเชยค่าซื้อเครื่องจักรการเกษตร ครอบคลุมเครื่องจักรการเกษตร 175 ประเภท โดยในกรณีปกติ เครื่องจักร 1 เครื่องจะได้รับเงินชดเชยไม่เกิน 5 หมื่นหยวน หากเป็นเครื่องรีดนม หรือเครื่องอบแห้งเงินชดเชยจะเพิ่มเป็นไม่เกิน 1.2 แสนหยวน สำหรับเครื่องจักรที่ใช้กับสินค้าเกษตรที่สำคัญในบางมณฑล เช่น เครื่องเก็บเกี่ยวอ้อยในเขตปกครองตนเองกว่างซี เงินชดเชยเพิ่มเป็นไม่เกิน 2.5 แสนหยวน เครื่องเก็บฝ้ายในเขตปกครองตนเองซินเจียงไม่เกิน 4 แสนหยวน เป็นต้น

5) จัดสรรเงินชดเชยค่าน้ำมันเรือให้ชาวประมงหรือบริษัทที่ประกอบธุรกิจประมง และเปิด “ช่องทางสีเขียว” ให้รถบรรทุกสินค้าเกษตร โดยกำหนดให้ทางหลวงทุกสายของจีน (รวมถึงสะพานหรืออุโมงค์) เปิดช่องทางเฉพาะสำหรับรถบรรทุกสินค้าเกษตร และมีการยกเว้นการเก็บค่าผ่านทางด้วย สินค้าเกษตรที่เข้าข่าย ได้แก่ ผักสด 11 ประเภทใหญ่ 66 ประเภทย่อย ผลไม้สด 7 ประเภทใหญ่ 42 ประเภทย่อย ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 8 ประเภท สัตว์บกและสัตว์ปีก 3 ประเภทใหญ่ 11ประเภทย่อย เนื้อ ไข่ นมสด 7 ประเภท มันประเภทต่างๆ ข้าวโพดดิบ และถั่วลิสงดิบ

5) ส่งเสริมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่และการเกษตรแบบทันสมัย ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา จีนจัดงบกลาง 2,500 ล้านหยวนเพื่อส่งเสริมการสร้างฟาร์มเลี้ยงสุกรขนาดใหญ่แบบมาตรฐาน ในปี 2551 จีนได้จัดสรรเงินลงทุนอีก 200 ล้านหยวนเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงโคนม จำนวนเงินดังกล่าว เพิ่มขึ้นเป็น 500 ล้านหยวนในปี 2552 นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2555 จีนเพิ่มเงินลงทุนอีก 100 ล้านหยวนเพื่อปรับปรุงและขยายสร้างฟาร์มโคเนื้อและแกะในมณฑลเสฉวน ทิเบต กานซู่ ชิงไห่ หนิงเซี่ยและซินเจียง ในปี 2556 นี้ ทางการจีนจะส่งเสริมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ต่อไป

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน