กระทรวงพาณิชย์จีนเผย จีนลงทุนในต่างประเทศเติบโตเป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน

3 Jan 2013

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กระทรวงพาณิชย์จีนเผย ในช่วงปี 2545 – 2554 การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของจีนเติบโตติดต่อกันเป็นปีที่ 10 โดยรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างยังคงอัตราการเติบโตร้อยละ 20 ขึ้นไปเป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน และยอดมูลค่าสัญญาใหม่ในโครงการรับเหมาก่อสร้างยังคงอัตราการเติบโตร้อยละ 10 ขึ้นไปเป็นปีที่ 11 ติดต่อกัน

อีกทั้ง กระทรวงพาณิชย์จีนยังเปิดเผยว่า ถึงแม้ว่าจีนได้รับผลกระทบจากวิกฤติการเงินโลกในปี 2555 แต่การลงทุนในต่างประเทศของจีนยังรักษาแนวโน้มการเติบโตที่ค่อนข้างเร็วและมั่นคง โดยในช่วงเดือน ม.ค. – พ.ย. 2555 การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของจีนที่นอกเหนือจากภาคการเงิน ซึ่งมีมูลค่า 62,500 ล้านดอลลาร์สรอ. จีนยังมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจโครงการรับเหมาก่อสร้างอยู่ที่ 102,400 ล้านดอลลาร์สรอ. และมียอดมูลค่าสัญญาใหม่อยู่ที่ 128,800 ล้านดอลลาร์สรอ. ซึ่งมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ,18.7 และ 12.9 ตามลำดับ โดยคาดว่าในปี 2555 ธุรกิจความร่วมมือภาคการเงินทุนในต่างประเทศจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

กระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า บริษัทจีนที่ออกไปลงทุนในต่างประเทศมีอัตราเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ผลการจัดอันดับของนิตยสาร Fortune ปี 2555 มีบริษัทจากจีนแผ่นดินใหญ่จำนวน 69 ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มบริษัทใหญ่ 500 อันดับแรกของโลก และมี 61 บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ของโลกในกลุ่มบริษัทใหญ่ 225 อันดับแรกของโลก

อย่างไรก็ดี ในปี 2555 จีนได้ดำเนินยุทธศาสตร์ “ก้าวออกไป” อย่างแข็งขัน โดยได้ปรับปรุงกฎระเบียบว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานในต่างประเทศให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้ง ได้จัดทำรายงานสถิติการลงทุนต่าง ๆ รวมถึงประกาศคู่มือการบริหารความปลอดภัยของบุคลากรและบริษัทจีนในต่างประเทศ เป็นต้น

ข้อคิดเห็น

ปัจจุบันรัฐบาลจีนส่งเสริมให้บริษัทจีนออกไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น และบริษัทจีนเองก็พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จากตัวเลขผลการจัดอันดับของนิตยสาร Fortune ปี 2555 ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ซึ่งประเทศไทยก็อยู่ในความสนใจของนักธุรกิจจีนที่จะเข้าไปลงทุนในด้านต่าง ๆ อาทิ โครงการบริหารจัดการน้ำ โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน และโครงการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคมนาคม

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน