รถยนต์พลังใหม่ พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจเขตการค้าเสรีหนานซาน นครกว่างโจว

เมื่อปี ค.ศ. 2018 อุตสาหกรรมยานยนต์ในเขตหนานซา นครกว่างโจว มีมูลค่าการผลิต 100,000 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 14,810 ดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.87 คิดเป็นร้อยละ 42.6 ของมูลค่าการผลิตในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (Industrial Enterprises Above Designated Size) ทั้งหมดในเขตหนานซา

ปริมาณการผลิตรถยนต์ในเขตการค้าเสรีหนานซาเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.5 มีบริษัทผู้ผลิตรถยนต์หลายรายเข้ามาลงทุนในพื้นที่ เช่น บริษัทโตโยต้า (กว่างโจว)  จำกัด บริษัทโพนี จำกัดและบริษัทนีโอ จำกัดโครงการการลงทุนดังกล่าว นอกจากเป็นการผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในพื้นที่แล้ว ยังทำให้เขตการค้าเสรีหนานซาเป็นอีกหนึ่งแหล่งผลิตรถยนต์พลังงานใหม่และรถยนต์อัจฉริยะอีกด้วย

ท่าเรือหนานซามีปริมาณการขนส่งรถยนต์กว่า 1 ล้านคัน ที่มากเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้ท่าเรือหนานซากลายเป็นท่าเรือขนส่งรถยนต์ภายในประเทศที่ใหญ่ที่สุดในจีน นอกจากนี้ ภายในปี ค.ศ. 2019 ท่าเรือหนานซามีแผนความร่วมมือกับท่าเรือขนส่งรถยนต์ไห่เจีย (ในเขตหนานซา) ตั้งเป้าสามารถขนส่งรถยนต์ได้ไม่ต่ำกว่า 1.8 ล้านคันต่อปี

อุตสาหกรรมยานยนต์มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการผลิตรถยนต์จำเป็นต้องพึ่งพาสินค้าหรือส่วนประกอบจากอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมกระจกอุตสาหกรรมเหล็ก เป็นต้น ดังนั้น การเติบโตทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมยานยนต์จึงสามารถผลักดันและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอื่นๆ ของประเทศให้เติบโตไปพร้อมกันได้

Sorasak Bunrod

Sorasak Bunrod

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม