Join Us ร่วมงานกับเรา

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ประกาศรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล ของศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน จำนวน 1 ตำแหน่ง

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ประกาศรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล ของศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน รายละเอียดการรับสมัครดังนี้

Print