Join Us ร่วมงานกับเรา

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว รายละเอียดการรับสมัครดังนี้

Print