INFOGRAPHIC อินโฟกราฟิก

Insight…ตลาดรังนกจีน ผู้ค้าไทยเห็นโอกาสรึยัง

thaibiz_editor

thaibiz_editor

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

อินโฟกราฟฟิกที่เกี่ยวข้อง

Insight…ตลาดรังนกจีน ผู้ค้าไทยเห็นโอกาสรึยัง

ตลาดรังนกพร้อมดื่มในจีนยังมีพื้นที่ให้ผู้ประกอบการไทย เนื่องด้วยชื่อชั้นสินค้า ความเชื่อใจในคุณภาพที่ชาวจีนมีให้แก่รังนกไทย แต่การพัฒนาตัวสินค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการด้านไลฟ์สไตล์และความสะดวกสบายในการบริโภคเป็นโจทย์ที่ผู้ประกอบการไทยต้องตีให้แตก เพื่อเอาชนะใจกลุ่มคนจีนรุ่นใหม่ ซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีศักยภาพและมีกำลังซื้อสูง