INFOGRAPHIC อินโฟกราฟิก

นครฉงชิ่งและมณฑลเสฉวนเป็นหนึ่งในผู้นำการบริโภคของจีน

Chengdu_editor

Chengdu_editor

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

Print

อินโฟกราฟฟิกที่เกี่ยวข้อง