INFOGRAPHIC อินโฟกราฟิก

สรุปเศรษฐกิจจีน ปี 2561

สรุปเศรษฐกิจจีน ปี 2561

 

Ruamsin Chiampatcharasakul

Ruamsin Chiampatcharasakul

ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ กรุงปักกิ่ง

Print

อินโฟกราฟฟิกที่เกี่ยวข้อง

TOP 30 อันดับ : ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2564 สถาบันสังคมศาสตร์แห่งชาติจีน (CASS) ประกาศรายงานการจัดลำดับความสามารถในการแข่งขันของเมืองต่าง ๆ ประจำปี 2564 (รายละเอียดเมือง TOP 30 ตาม Infographic) ซึ่งเป็นการประเมินจากตัวชี้วัดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สภาพแวดล้อมประกอบธุรกิจ ศักยภาพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ระบบนิเวศ และความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นต้น โดยมณฑลที่มีเมืองติดการจัดอันดับ TOP 100 มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ มณฑลเจียงซู (13 เมือง) มณฑลซานตง (10 เมือง) มณฑลกวางตุ้ง (9 เมือง) มณฑลเจ้อเจียง (9 เมือง) และมณฑลฝูเจี้ยน (8 เมือง)

ภาพเล่าเรื่อง : Fulfillment ตัวช่วยธุรกิจไทยนำสินค้าบุกตลาดจีน

บริการ Fulfillment เป็นตัวช่วยสำหรับนักขายออนไลน์ในการทำ Cross Border e-Commerce ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในตลาดจีนที่มีจำนวนผู้ซื้อสินค้าในโลกออนไลน์จำนวนมหาศาล และดูเหมือนว่าการเลือกใช้บริการ Fulfillment จะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ผู้ให้บริการ Fulfillment สำหรับสินค้าไทยที่ตั้งอยู่ในจีนยังมีตัวเลือกไม่มากนัก ดังนั้น เรามาร่วมค้นหาว่า… ทำไม Fulfillment จึงเป็นอีกหนึ่งคำตอบของนักขายสินค้าออนไลน์ไปจีน

ภาพเล่าเรื่อง : ส่องประชากรจีนแผ่นดินใหญ่ (สำมะโนประชากรและเคหะแห่งชาติจีน ครั้งที่ 7)

ผลการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะแห่งชาติจีน ครั้งที่ 7 ระบุว่า ปี 2563 จีนแผ่นดินใหญ่มีจำนวนประชากรทั้งหมด 1,411,778,724 ล้านคน เพิ่มขึ้น 72.05 ล้านคนจากเมื่อ 10 ปีก่อน ความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงสร้างประชากร ได้แก่ ขนาดครอบครัว ความสมดุลของประชากรเพศชายต่อเพศหญิง การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมผู้สูงอายุ การขยายตัวของสังคมเมือง แหล่งกระจุกตัวของประชากร และจำนวนชาวต่างชาติในจีนแผ่นดินใหญ่