INFOGRAPHIC อินโฟกราฟิก

รู้หรือยัง!รถไฟความเร็วสูง “หนานหนิง-ฮ่องกง” เปิดหวูด 10 กรกฎาคม ศกนี้

Avatar

Kritsana Sukantaphong

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง

Print

อินโฟกราฟฟิกที่เกี่ยวข้อง

ภาพเล่าเรื่อง : เกือบ 1/3 ของผลไม้ไทยนำเข้าที่เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง

เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงเป็นมณฑลที่มีการนำเข้าผลไม้มากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองจากมณฑลกวางตุ้ง และนครเซี่ยงไฮ้ (สัดส่วนการนำเข้าต่อการส่งออกผลไม้ของกว่างซีอยู่ที่ 72.92:27.08) เป็นผลไม้ที่นำเข้าจากอาเซียนมีสัดส่วน 99.21% โดยผลไม้ไทยกับเวียดนามมีสัดส่วน 99.19% ของการนำเข้าทั้งมณฑล