- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

ค้นหาโอกาสทางธุรกิจกับงาน China-ASEAN Expo ผ่านระบบ Online ระหว่างวันที่ 27-30 พ.ย. 2563