INFOGRAPHIC อินโฟกราฟิก

ภาพเล่าเรื่อง : โอกาสสินค้าไทยสู่ตลาดจีนผ่านช่องทาง Cross border e-Commerce

Avatar

Kritsana Sukantaphong

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง

Print

อินโฟกราฟฟิกที่เกี่ยวข้อง

Infographic: สรุป GDP ของ 31 มณฑล/เขตการปกครองตนเอง/มหานครของจีน

ในปี 2563 GDP ของ 30 มณฑล/เขตฯ/มหานครของจีนมีการเติบโตเชิงบวก โดยเฉพาะเขตการปกครองตนเองทิเบตที่เติบโตร้อยละ 7.8 ขณะที่ GDP ของมณฑลหูเป่ยลดลงร้อยละ 5 จากปี 2563 เนื่องจากได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโรค COVID-19 นอกจากนี้ มูลค่า GDP ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 3 อันดับ คือ มณฑลกวางตุ้ง มณฑลเจียงซู และมณฑลชานตง

ภาพเล่าเรื่อง : โอกาสสินค้าไทยสู่ตลาดจีนผ่านช่องทาง Cross border e-Commerce

จีนเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยดิจิทัล เป็นประเทศต้นแบบของ e-Commerce ของโลก พ่วงด้วยการก้าวขึ้นเป็นตลาด e-Commerce ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก (แซงหน้าสหรัฐอเมริกา) และธุรกิจ e-Commerce ก็มีบทบาทสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการบริโภคภายในประเทศ โดยเฉพาะในยุคโควิด-19 และเป็น “โอกาสทอง” สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพหรือ SMEs ไทยที่จะก้าวเข้ามามีส่วนร่วมในการเติบโตของการค้าระหว่างประเทศผ่านช่องทาง Cross Border e-Commerce หรือ CBEC ในตลาดที่มีศักยภาพอย่าง ‘ตลาดจีน’

ภาพเล่าเรื่อง : วันคนโสด 11 เดือน 11 (Singles’ Day) ชาวกว่างซีช้อปอะไร

“วันคนโสด” เป็นมหกรรมวันช้อปปิ้งออนไลน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศจีน (เหมือนเทศกาลช้อปปิ้ง Black Friday ในสหรัฐอเมริกา) เริ่มต้นจากเครือ Alibaba แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของจีนในปี 2552 ผลปรากฏว่า บนเว็บ Tmall ทำยอดขายได้สูงถึง 52 ล้านหยวน และทำยอด “พุ่ง” ขึ้นทุกปี ปี 2563 ได้สร้างสถิติใหม่อีกครั้งด้วยยอดช้อปปิ้ง 498,200 ล้านหยวน