INFOGRAPHIC อินโฟกราฟิก

ภาพเล่าเรื่อง : นครหนานหนิงเคาะแผนการขยายสนามบิน

 

โดย “สนามบินนานาชาติอู๋ซวีนครหนานหนิง” เป็นสนามบินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของมณฑล ในปี 2562 มีจำนวนผู้โดยสารรวม 15.76 ล้านคน คิดเป็น 54.28% ของทั้งมณฑล (อันดับ 7 ของภาคตะวันตก และอันดับ 26 จากทั้งหมด 239 แห่งทั่วประเทศ) มีปริมาณการขนส่งสินค้ารวม 1.22 แสนตัน (อันดับ 27 ของประเทศ) มีจำนวนเที่ยวบินขึ้น-ลง 1.14 แสนเที่ยว (อันดับ 30 ของประเทศ) และมีอัตราผู้โดยสารต่อเที่ยวบินอยู่ที่ 137.47 คน/ครั้ง

แผนแม่บทฯ ที่มีการปรับปรุงใหม่นี้ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่
Ø  แผนการระยะสั้น 10 ปี (ปี 2573) ตั้งเป้าให้สนามบินสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสาร 48 ล้านคน/ครั้ง ปริมาณขนส่งสินค้า 5 แสนตัน จำนวนเครื่องบินขึ้น-ลง 3.38 แสนลำครั้ง อาคารผู้โดยสารที่ 3 (Terminal 3) / ทางวิ่งเส้นที่ 2 / หลุมจอด 195 หลุม
Ø  แผนการระยะยาว 30 ปี (ปี 2593) ตั้งเป้าให้สนามบินสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสาร 80 ล้านคนครั้ง ปริมาณขนส่งสินค้า 1.5 ล้านตัน จำนวนเครื่องบินขึ้น-ลง 5.59 แสนเครื่อง/ครั้ง สร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 และ 4 และแผนสำรองสำหรับทางวิ่งเส้นที่ 5 มีหลุมจอด 426 หลุม สร้างอาคารผู้โดยสารที่ 4 และ 5 รวมทั้งสร้างศูนย์การขนส่งภาคพื้นดินที่ 2 และ 3 (GTC 2, 3) เชื่อมกับ GTC 1

Avatar

Kritsana Sukantaphong

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง

Print

อินโฟกราฟฟิกที่เกี่ยวข้อง

ภาพเล่าเรื่อง : นครหนานหนิงเคาะแผนการขยายสนามบิน

โดย “สนามบินนานาชาติอู๋ซวีนครหนานหนิง” เป็นสนามบินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของมณฑล ในปี 2562 มีจำนวนผู้โดยสารรวม 15.76 ล้านคน คิดเป็น 54.28% ของทั้งมณฑล (อันดับ 7 ของภาคตะวันตก และอันดับ 26 จากทั้งหมด 239 แห่งทั่วประเทศ) มีปริมาณการขนส่งสินค้ารวม 1.22 แสนตัน (อันดับ 27 ของประเทศ) มีจำนวนเที่ยวบินขึ้น-ลง 1.14 แสนเที่ยว (อันดับ 30 ของประเทศ) และมีอัตราผู้โดยสารต่อเที่ยวบินอยู่ที่ 137.47 คน/ครั้ง

ภาพเล่าเรื่อง : เส้นทางเงินล้าน “หลัวซือเฝิ่น” ต้นแบบการเรียนรู้ของเส้นหมี่ไทย

จากผลิตภัณฑ์ OTOP ภาครัฐและภาคเอกชนเมืองหลิ่วโจวได้ร่วมผลักดันให้ “เส้นหมี่หลัวซือเฝิ่น” กลายเป็นเส้นหมี่เงินล้านได้อย่างไร ประสบการณ์เงินล้านที่ “เส้นหมี่ไทย” ชวนให้ขบคิดเสียแต่วันนี้

พัฒนาการของเขตทดลองการค้าเสรีจีน

เขตทดลองการค้าเสรี (Pilot Free Trade Zone: PFTZ) ประกอบด้วย นครเซี่ยงไฮ้ นครเทียนจิน มณฑลฝูเจี้ยน มณฑลกวางตุ้ง มณฑลเสฉวน นครฉงชิ่ง มณฑลส่านซี มณฑลหูเป่ย มณฑลเหอหนาน มณฑลเหลียวหนิง มณฑลเจ้อเจียง และมณฑลไห่หนาน