จีนยกเว้นวีซ่าทั่วร์ต่างชาติที่เข้าผ่านเรือสำราญ

6 Jun 2024

หลังจากที่นโยบาย ‘ปลอดวีซ่า 15 วัน’ สำหรับทัวร์นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีนผ่านท่าเรือสำราญ ได้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป สะท้อนความมุ่งมั่นของจีนที่มีต่อนโยบาย “การเปิดกว้างสู่ภายนอก” หรือ Opening-up policy ของจีน และเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเรือสำราญของจีนกับต่างประเทศ

ตามแถลงการณ์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติจีน (National Immigration Administration /中国国家移民管理局) ระบุว่า ระเบียบดังกล่าวกำหนดให้ชาวต่างชาติจะต้องเดินทางไปกับกรุ๊ปทัวร์ (ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป) ทางเรือสำราญที่จัดโดยบริษัทตัวแทนนำเที่ยวในจีน และสามารถเดินทางท่องเที่ยวภายในกรุงปักกิ่งและมณฑล/เมืองที่อยู่ชายฝั่งทะเลจีน และต้องเดินทางออกนอกประเทศด้วยเรือลำเดียวกัน

ทั้งนี้ ท่าเรือเรือสำราญที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะได้รับการยกเว้นวีซ่าในการเดินทางเข้าจีนมีทั้งหมด 13 แห่ง รวมถึง “ท่าเรือเป๋ยไห่” ของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงด้วย

ท่าเรือสำราญเป๋ยไห่ เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญภายใต้โครงการท่าเรือสำราญนานาชาติอ่าวเป่ยปู้ ประกอบด้วยท่าเทียบเรือขนาด 50,000 ตัน (งานก่อสร้างเผื่อไว้สำหรับขยายขนาดรองรับเรือ 100,000 ตัน) จำนวน 1 ท่า และท่าเทียบเรือ 20,000 ตัน จำนวน 1 ท่า พร้อมออกแบบรองรับผู้โดยสารได้ปีละ 1 ล้านคนครั้ง

โครงการท่าเรือสำราญนานาชาติอ่าวเป่ยปู้มีเป้าหมายเพื่อสร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมบริการท่าเรือสำราญระดับสากล ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองเป๋ยไห่ ด้านใต้ติดกับวนอุทยานแห่งชาติกว้านโถวหลิงเป่ยไห่ พื้นที่ก่อสร้างราว 1,167 ไร่ (2,800 หมู่จีน) ใช้เงินลงทุนราว 20,000 ล้านหยวน

คลัสเตอร์อุตสาหกรรมบริการท่าเรือสำราญมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมหลัก 5 สาขา ได้แก่ อุตสาหกรรมเรือสำราญ อุตสาหกรรมการขนส่งผู้โดยสารทางน้ำ อุตสาหกรรมกีฬาและสันทนาการทางน้ำ อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวัฒนธรรม และธุรกิจการค้าและโรงแรม คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ 50,000 ล้านหยวน

ตามรายงาน ท่าเรือสำราญนานาชาติอ่าวเป่ยปู้จะเริ่มต้นธุรกิจด้วย “ผลิตภัณฑ์การล่องเรือระยะสั้น” และจะทยอยเปิดเส้นทางล่องเรือสำราญในประเทศและต่างประเทศ ในส่วนของเส้นทางล่องเรือภายในประเทศ อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อเปิดเส้นทางระหว่างเมืองเป๋ยไห่ – เมืองซานย่า (มณฑลไห่หนาน) และเมืองเซินเจิ้น (มณฑลกวางตุ้ง) และในอนาคตจะขยายเส้นทางไปยังฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน ในส่วนของเส้นทางล่องเรือระหว่างประเทศ ได้วางแผนเปิดเส้นทางระหว่างเมืองเป๋ยไห่ – อ่าวฮาลองและท่าเรือดานังของเวียดนาม และจะทยอยเปิดเส้นทางไปยังสิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย และฟิลิปปินส์

เรือสำราญยกเว้นวีซ่า

Nanning_editor2

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน