รู้จัก สตาร์ทอัปยูนิคอร์นของจีน

9 May 2024

Hurun Research Institute ได้จัดทำรายงาน Global Unicorn Index 2024 โดยใช้หลักเกณฑ์ว่าเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นหลังปี ค.ศ. 2000 เป็นบริษัทที่มีมูลค่าสินทรัพย์มากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและยังไม่ได้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ โดยสิ้นสุดการเก็บข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2567

Global Unicorn Index 2024 ระบุว่า ปีที่ผ่านมา ทั่วโลกมีธุรกิจสตาร์ทอัปที่เป็นยูนิคอร์น 1,453 ราย อยู่ใน 291 เมืองของ 53 ประเทศ/ดินแดนทั่วโลก เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 92 ราย คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 โดยสหรัฐอเมริกามีสตาร์ทอัปยูนิคอร์น มากที่สุด รวม 703 ราย คิดเป็นร้อยละ 48 ของโลก

ขณะที่ประเทศจีนมีธุรกิจสตาร์ทอัปยูนิคอร์นจำนวน 340 ราย เป็นอันดับ 2 ของโลก คิดเป็นร้อยละ 23.4 ของโลก ในจำนวนนี้ เป็น Unicorn เกิดขึ้นใหม่ในจีนเพิ่มขึ้น 56 ราย หรือเฉลี่ยสัปดาห์ละ 1 ราย ตามด้วยอินเดีย 67 ราย (ลดลง 1 ราย) อังกฤษ 53 ราย (เพิ่มขึ้น 4 ราย) และเยอรมัน 36 ราย (เท่าเดิม)

ส่วน “ประเทศไทย” อันดับที่ 24 ของโลก มีจำนวน 3 ราย (เพิ่มขึ้น 2 ราย) และอยู่อันดับที่ 4 ในอาเซียน รองจากสิงคโปร์ 17 ราย อินโดนีเซีย 7 ราย และเวียดนาม 4 ราย

“อายุเฉลี่ยของสตาร์ทอัปยูนิคอร์นทั่วโลกอยู่ที่ 10 ปี นั่นหมายความว่า หากคุณเริ่มธุรกิจในวันนี้ เป้าหมาย ‘การเป็นยูนิคอร์น’ ของคุณอยู่ที่ปี พ.ศ. 2577 และผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัปยูนิคอร์นมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 45 ปี ซึ่งนั่นหมายความว่า พวกเขาเริ่มต้นธุรกิจตอนที่อายุ 35 ปี”

สตาร์ทอัปยูนิคอร์นในด้าน Fintech ปัญญาประดิษฐ์ (AI) บล็อกเชน และพลังงานใหม่เป็นแนวโน้มเติบโตเร็วที่สุดภาพรวมทั่วโลกปีที่ผ่านมา สตาร์ทอัปยูนิคอร์นด้านฟินเทคมีจำนวนมากที่สุด (185 ราย) ตามด้วยบริการซอฟต์แวร์ (139 ราย) และปัญญาประดิษฐ์ (115 ราย) โดย 3 สาขาข้างต้นมีจำนวนรวมเป็นสัดส่วนเกือบ 1/3 ของสตาร์ทอัปยูนิคอร์นทั้งหมด

สำหรับ “สตาร์ทอัปยูนิคอร์นในจีน” ส่วนใหญ่มาจากสาขาปัญญาประดิษฐ์ (AI) เซมิคอนดักเตอร์ และพลังงานใหม่ โดย “กรุงปักกิ่ง” มีจำนวนสตาร์ทอัปยูนิคอร์นมากที่สุดในจีน และมากเป็นอันดับ 3 ของโลก (รองจากซานฟรานซิโกและนิวยอร์ก) ตามด้วยนครเซี่ยงไฮ้ (อันดับ 4 ของโลก) นครกว่างโจวและนครหังโจว (อันดับ 9 ของโลก) และเมืองซูโจว (อันดับ 23 ของโลก)

สาขาการบริการทางการเงิน บริการซอฟต์แวร์ และอีคอมเมิร์ซ เป็นสาขาที่มีจำนวนสตาร์ทอัปยูนิคอร์นลดลงมากที่สุด โดยสาขาการบริการทางการเงินได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมและตรวจสอบของภาครัฐที่เข้มข้นมากขึ้น ขณะที่สาขาบริการซอฟต์แวร์และอีคอมเมิร์ซ เป็นผลจากการตลาดอิ่มตัวและการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น

ปีที่ผ่านมา ทั่วโลกมีสตาร์ทอัปยูนิคอร์นที่หลุดจากสถานะยูนิคอร์นเนื่องจากได้จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือควบรวมกิจการ จำนวน 37 ราย ในประเทศจีนมีสตาร์ทอัปยูนิคอร์น จำนวน 18 ราย ซึ่งมากกว่าสหรัฐอเมริกาที่มีอยู่ 5 ราย โดยการเสนอขายหุ้น IPO ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเป็นของ J&T Express (สำนักงานใหญ่ในอินโดนีเซีย) ซึ่งเป็นพันธมิตรด้านการจัดส่งด่วนที่สำคัญของ Pinduoduo (แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำในจีน) และ Lotus Cars ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสุดหรูซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในจีน

**********************

Unicorn

Nanning_editor2

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน