Infographic: 30 อันดับเมืองที่มี GDP สูงที่สุดในจีนประจำปี 2564

7 Apr 2022

จากการประกาศข้อมูลสถิติ GDP ประจำปี 2564 ของ 337 เมืองในจีน พบว่า (1) มูลค่า GDP รวมของเมืองที่มี GDP สูงที่สุด 30 อันดับแรกของจีน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.75 ของมูลค่า GDP ทั้งหมดของจีน (2) ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จำนวนเมืองที่มีมูลค่า GDP มากกว่า 1 ล้านล้านหยวนเพิ่มขึ้น 18 เมือง และ (3) สำหรับเมืองที่มีมูลค่า GDP สูงที่สุด 100 อันดับแรกของจีน มี 49 เมืองอยู่ใน 5 มณฑลของจีน ดังนี้ เจียงซู (13 เมือง) ซานตง (11 เมือง) กวางตุ้ง (10 เมือง) เจ้อเจียง (8 เมือง) และ เหอหนาน (7 เมือง)

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน