รู้หรือไม่…ทุ่งกังหันลมจีนที่ไหนตั้งใกล้ไทยที่สุด

5 Mar 2024

โรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่ง(เมือง)ฝางเฉิงก่าง เป็นโครงการต้นแบบของการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานลมนอกชายฝั่งและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง และเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งแห่งแรกของจีนตะวันตกเฉียงใต้ ลงทุนโดยบริษัท Guangxi Investment Group Co.,Ltd. (广西投资集团有限公司) ด้วยมูลค่าเงินลงทุนราว 24,500 ล้านหยวน เริ่มการก่อสร้างเมื่อเดือนมีนาคม 2566 และคาดว่าการก่อสร้างจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการภายในปี 2567

โครงการดังกล่าวประกอบด้วยฟาร์มกังหันลม 3 จุดบริเวณนอกชายฝั่งทะเลใกล้เมืองฝางเฉิงก่าง (จุด A , จุด F1, จุด F2) มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 1.8 ล้านกิโลวัตต์ โดยเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2567 ฟาร์มกังหันลมจุด A เริ่มใช้งานบางส่วนแล้ว

การพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานลมนอกชายฝั่งของเมืองฝางเฉิงก่าง เป็นฟันเฟืองชิ้นสำคัญสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อน การพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมแบบคลัสเตอร์ (Cluster) โดยเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมหลัก อาทิ การผลิตหอคอยกังหันลม และใบพัดกังหันลมเป็นหลัก อุตสาหกรรมเสริม อาทิ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และกระปุกเกียร์กังหันลม รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง อาทิ การผลิตไฮโดรเจนจากน้ำทะเล ฟาร์มทะเล ซึ่งช่วยเพิ่มผลิตภาพการผลิต (Productivity) เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) ผลักดันให้เกิดนวัตกรรม และเกิดการสร้างธุรกิจใหม่

สนใจรายละเอียด คลิกต่อ https://bit.ly/3In5bpj

Nanning_editor2

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน