ภาพเล่าเรื่อง : ส่องแผนพัฒน์จีน 5 ปี ฉบับที่ 13 (ค.ศ.2016-2020)

28 Dec 2017

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีน 5 ปี ฉบับที่ 13 (ค.ศ.2016-2020) ได้จัดทำขึ้นในช่วงเวลาที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก (รวมถึงจีน) กำลังเผชิญกับสถานการณ์ชะลอตัวเศรษฐกิจ รัฐบาลจีนสมัยปัจจุบันได้นำแนวคิด “ดุลยภาพใหม่” (New Normal) มาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางเพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างสมดุลและมีเสถียรภาพความมั่นคงท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน