ภาพเล่าเรื่อง : ผู้โดยสาร “รถไฟจีน” โปรดทราบ… การถไฟออกกฎรักษาความปลอดภัยใหม่แล้ว

28 Dec 2017

การรถไฟจีน (China Railway) เพิ่มมาตรการคุมเข้มด้านความปลอดภัยของผู้โดยสาร โดยมีการประกาศข้อควรปฏิบัติในการนำสิ่งของสัมภาระที่มีความเสี่ยงอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ดีเดย์ 10 ม.ค.59 เป็นต้นไป

เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานีรถไฟในหัวเมืองสำคัญของจีน (เช่น กรณีเศร้าสลดที่เกิดขึ้นสถานีรถไฟคุนหมิงและสถานีรถไฟกวางโจว) รัฐบาลกลางจึงได้ออกมาตรการใหม่ที่มีความเข้มงวดรัดกุมมากยิ่งขึ้นเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้โดยสาร

 

 

เพิ่มลิสต์รายการ "สิ่งของต้องห้าม" และจำกัดปริมาณ "สิ่งของพกพา"

สิ่งของต้องห้ามที่สามารถนำไปใช้เป็นอาวุธได้ อาทิ  มีดปลายแหลม มีดหั่นผัก ค้อน ขวาน ธนู ปืนกระสุน และเครื่องมือต่างๆ

จำกัดปริมาณพกพา อาทิ น้ำยาทาเล็บ น้ำยาย้อมผม สเปรย์ฉีด ไม้ขีดไฟ (จาก 20 กล่องเล็กเหลือ 2 กล่อง)  และไฟแช็ก (จาก 5 อัน เหลือ 2 อัน) เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Hotline 12306 (ภาษาจีน) หรือติดตามจากประกาศของสถานีรถไฟ

 

จำกัดปริมาณ "สัมภาระพกพา"

มาตรการฉบับใหม่ยังมีการกำหนดปริมาณของสัมภาระที่สามารถพกพาติดตัวขึ้นรถไฟโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดังนี้

หนึ่ง ผู้โดยสารเด็ก สามารถพกพาสัมภาระติดตัวได้ไม่เกิน 10 กิโลกรัม

สอง ชาวต่างชาติ  สามารถพกพาสัมภาระติดตัวได้ไม่เกิน 35 กิโลกรัม

สาม นักท่องเที่ยวทั่วไป สามารถพกพาสัมภาระติดตัวได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม

ทั้งนี้ การใช้บริการรถไฟทั่วไป สัมภาระต้องมีขนาดไม่เกิน 160 ซ.ม. และสัมภาระที่มีลักษณะเป็นท่อนยาวต้องไม่เกิน 200 ซ.ม. ขณะที่การใช้บริการรถไฟความเร็วสูง ขนาดสัมภาระต้องไม่เกิน 130 ซ.ม.

สำหรับผู้พิการ ได้รับสิทธินำเก้าอี้รถเข็นขึ้นรถไฟได้ โดยไม่จัดรวมอยู่ในเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น

 Tips

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2554 เป็นต้นไป การซื้อตั๋วรถไฟในประเทศจีนจำเป็นต้องใช้ชื่อจริงพร้อมบัตรประชาชน ผู้โดยสารชาวจีนสามารถใช้บัตรประชาชนเพื่อซื้อตั๋วจากตู้ขายตั๋วอัตโนมัติภายใน 1 นาทีเท่านั้น

แต่หากใช้เอกสารอื่นๆ (รวมถึงกรณีของชาวต่างชาติ) เช่น ฉบับสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนสำมะโนครัว หนังสือเดินทาง และหลักฐานอย่างอื่นจะไม่สามารถใช้ตู้ขายตั๋วอัตโนมัติได้ ต้องดำเนินการผ่านหน้าเคาเตอร์เท่านั้น ซึ่งอาจจะซื้อผ่านจุดบริการตัวแทนจำหน่าย หรือซื้อโดยตรงที่สถานีรถไฟก็ได้

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน