Guangxi Statefarm เสาหลักของอุตสาหกรรมเกษตรกว่างซี

      เขตฯ กว่างซีจ้วงเป็นหนึ่งในมณฑลการเกษตรที่สำคัญของจีน หลายปีมานี้ กว่างซีได้เร่งผลักดันอุตสาหกรรมการเกษตรอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะงานวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์พืชเศรษฐกิจให้ได้ผลผลิตต่อหน่วยสูงและมีความทนทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช เช่น น้ำตาล ป่านศรนารายณ์ และผลไม้เขตกึ่งร้อน

      เมื่อกล่าวถึงวิสาหกิจเกษตรชั้นนำของกว่างซีแล้ว บริษัทGuangxi Statefarm Group (广西农垦集团) ถือเป็นตัวแทนภาคธุรกิจเกษตรที่สร้างความภูมิใจให้กับกว่างซีได้ไม่น้อย บริษัทรายนี้เป็นหนึ่งในสาขาของStatefarmรัฐวิสาหกิจเกษตรยักษ์ใหญ่ที่มีสาขาอยู่ทั่วจีน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันการเกษตรสมัยใหม่ที่มีเอกลักษณ์ของจีน

      ตลอด 67 ปีของการก่อตั้ง Guangxi Statefarm บริษัทแห่งนี้ปฏิบัติตามพันธกิจทางการเกษตรที่ส่วนกลางมอบหมายให้อย่างเคร่งครัด มีบทบาทสำคัญในหลายด้าน เช่น การบุกเบิกพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตรการสร้างเสถียรภาพความมั่งคงทางสังคม (ความมั่นคงทางอาหาร) การสร้างอาชีพให้กับชาวจีนโพ้นทะเลที่กลับสู่มาตุภูมิ การอพยพและหาที่ทำกินใหม่ให้กับผู้คนที่เคยอยู่ในพื้นที่ที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำและการพัฒนาเศรษฐกิจ

      นายถาน เหลียงเหลียง (谭良良/Tan Liangliang) ผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัท Guangxi Statefarmให้ข้อมูลว่า ทางกลุ่มบริษัทฯมุ่งผลักดันการพัฒนาภาคการเกษตรสมัยใหม่มีธุรกิจเกษตรชั้นนำ(ในสังกัดหรือมีความร่วมมือด้วย)ทั้งระดับประเทศและระดับมณฑลหลายแห่ง มีฟาร์ม(เขต)สาธิตการผลิตภาคเกษตรแบบมาตรฐานระดับมณฑลหลายแห่ง ที่สำคัญ ป่านศรนารายณ์และส้มของ Guangxi Statefarm ให้ผลผลิตต่อหน่วยสูงระดับโลก

      บริษัท Guangxi Statefarm มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรโดยเฉพาะการรวมพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ส่งเสริมการรวมกลุ่มและการขยายขนาด(พื้นที่เกษตร/เกษตรกร) และสร้างระบบอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่แบบครบวงจร(การใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ระบบสืบค้นย้อนกลับ) ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและผลประโยชน์ภาคการเกษตร โดยเฉพาะการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสำคัญ (เช่น น้ำตาล มันสำปะหลัง ป่านศรนารายณ์ผลไม้เขตกึ่งร้อน ปศุสัตว์(สุกร))

      ปัจจุบันผลผลิตต่อหน่วยของป่านศรนารายณ์และส้มของ Guangxi Statefarm รักษามาตรฐานชั้นนำระดับโลก บริษัท 27 รายของ Guangxi Statefarm ได้พัฒนาระบบสืบค้นย้อนกลับ มีสินค้าเกษตร 14ชนิดที่ใช้ระบบสืบค้นย้อนกลับตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และมีสินค้าเกษตรอีกหลายชนิดที่ได้รับการรับรองเป็นสินค้าเกษตรยอดเยี่ยม

      อุตสาหกรรมหลายสาขาของ Guangxi Statefarm มีบทบาทสำคัญในระดับประเทศและต่างประเทศ อาทิ น้ำตาลการเลี้ยงสุกร แป้งมันสำปะหลัง ป่านศรนารายณ์ ใบชา และส้มผู้บริโภคยอมรับและมีความเชื่อมั่นต่อสินค้าของGuangxi Statefarm

      นายถานฯ ผู้จัดการใหญ่ Guangxi Statefarm กล่าวว่า เกือบ 2 ปีมานี้บริษัทฯ มีการปฏิรูปโครงสร้างด้านอุปทานภาคเกษตร (Supplyside structural reform) พัฒนาพื้นที่ปลูกอ้อยที่ให้ผลิตสูงและให้ค่าความหวานสูงและพื้นที่สาธิตการเกษตรสมัยใหม่ทั่วมณฑล

      ปัจจุบัน Guangxi Statefarm กำลังพัฒนาพื้นที่สาธิตการเกษตร 25แห่ง ใช้เงินลงทุนไปแล้ว 5,280ล้านหยวน ได้รับการรับรองเป็นพื้นที่สาธิตระดับมณฑลแล้ว 9 แห่ง เขตสาธิตระดับอำเภอ 10 แห่ง และมีฟาร์มเกษตร 5 แห่งที่กำลังพัฒนาเป็นพื้นที่สวนเกษตรสมัยใหม่ระดับประเทศ

      นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือกับรัฐบาลมณฑลในการพัฒนาพื้นที่สาธิตทางการเกษตรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตากอากาศ เพื่อการพักผ่อนและส่งเสริมเรียนรู้ภาคการเกษตร

      ตามรายงาน พื้นที่สาธิตทางการเกษตรเหล่านี้มีมาตรฐานชั้นนำระดับประเทศ ทั้งในแง่ของขนาดเศรษฐกิจ การใช้อุปกรณ์เครื่องจักรทางการเกษตรและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางการเกษตร ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับฟาร์มเกษตร แต่ยังช่วยพัฒนาพื้นที่ชนบทโดยรอบอีกด้วย

     

 

จัดทำโดย: นางสาวพรทิพย์ ปราบไกรสีห์ นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยทักษิณ

เรียบเรียงโดย: นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง

แหล่งที่มา:
www.gx.chinanews.com (中新网广西) วันที่ 30 มกราคม 2561           

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม