สัญญาณเศรษฐกิจกวางตุ้งยังดี ธนาคารกลางจีนเผยมณฑลกวางตุ้งปล่อยสินเชื่อสูงสุดในจีน

ธนาคารกลางจีน (The People’s Bank of China) เผยข้อมูลการปล่อยสินเชื่อรวมทั้งระบบสถาบันการเงิน (aggregate financing to the real economy) ของจีน ประจำปี ค.ศ. 2018 ระบุมณฑลกวางตุ้งปล่อยสินเชื่อรวมมูลค่า 2.25 ล้านล้านหยวน (335,820 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สูงที่สุดในจีน ตามด้วย มณฑลเจ้อเจียง 1.95 ล้านหยวน และกรุงปักกิ่ง 1.78 ล้านหยวน

การปล่อยสินเชื่อรวมทั้งระบบสถาบันการเงินของมณฑลกวางตุ้งสะท้อนให้การเพิ่มขึ้นของการลงทุนในภาคเอกชน ยังแสดงให้เห็นว่ามณฑลกวางตุ้งยังคงเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การลงทุนที่สุดในจีน และเป็นสัญญาณทางเศรษฐกิจที่ดีในภาวะที่เศรษฐกิจภาพรวมยังคงชะลอตัว โดยในปี 2561 ขนาด GDP ของจีนขยายตัวเพียงร้อยละ 6.6 ช้าสุดในรอบ 28 ปี

มูลค่าการปล่อยสินเชื่อรวมทั้งระบบสถาบันการเงิน (aggregate financing to the real economy) ของจีน คือ การปล่อยสินเชื่อประเภทต่าง ๆ ผ่านระบบธนาคาร ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดทุน ประกอบด้วยสินเชื่อ 8 ประเภท ได้แก่ เงินกู้ระหว่างบริษัทโดยใช้ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นทำหน้าที่เป็นตัวกลาง (entrusted loan) เงินกู้เงินตราต่างประเทศ เงินกู้สกุลเงินหยวน เงินกู้ที่ปล่อยโดยบริษัทจัดการสินทรัพย์การเงิน (trust loans) เงินกู้ที่ปล่อยกู้ผ่านการออกตราสารที่ได้การรับรองจากธนาคาร หุ้นกู้ พันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลท้องถิ่น และ เงินสนับสนุนผ่านการร่วมลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศโดยบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทการเงิน (equity financing on the domestic stock market by non-financial enterprises)

รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งสนับสนุนการลงทุนของทั้งภาคเอกชนในพื้นที่และจากต่างประเทศ โดยเฉพาะในปี 2561 ที่ผ่อนคลายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น อนุญาตให้บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี พลังงานและคมนาคม การลดขั้นตอนและระยะเวลาการยื่นขอเปิดบริษัท และการสนับสนุนด้านการเงิน ทำให้เศรษฐกิจของมณฑลกวางตุ้งยังสามารถเติบโตต่อเนื่องต่อไปได้

Sorasak Bunrod

Sorasak Bunrod

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม