อุตสาหกรรมเกมส์กวางตุ้งทะยาน มีรายได้คิดเป็นร้อยละ 20 ของอุตสาหกรรมเกมส์โลก

สมาคมอุตสาหกรรมเกมส์มณฑลกวางตุ้งประกาศรายงานอุตสาหกรรมเกมส์ออนไลน์ ประจำปี 2561 ระบุมณฑลกวางตุ้งมีรายได้รวมจากอุตสาหกรรมเกมส์ 181,100 ล้านหยวน (26,822 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 76.2 ของมูลค่าอุตสาหกรรมเกมส์ของจีนและร้อยละ 20 ของรายได้จากอุตสาหกรรมเกมส์ทั้งหมดของโลก นอกจากนี้ มณฑลกวางตุ้งมีรายได้จากการส่งออกเกมส์ 27,000 ล้านหยวน (9,998 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ขยายตัวร้อยละ 23.8 มีสัดส่วนจากรายได้จากการส่งออกเกมส์ออนไลน์ 19,930 ล้านหยวน (2,951 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นร้อยละ 73.9 ของมูลค่าการส่งออกเกมส์ทั้งหมดของมณฑลกวางตุ้ง โดยเมืองเซินเจิ้นมีบริษัทผลิตเกมส์มากที่สุดในมณฑลกวางตุ้ง 4,498 แห่ง และนครกว่างโจว 2,768 แห่งตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทเกมส์ชั้นนำของเมืองเซินเจิ้น เช่น บริษัท Tencent บริษัท iDreamSky บริษัท Boyaa Interactive บรรษัท Mokylin และบรรษัท A8 New Media เป็นต้น

แผนภูมิแสดงข้อมูลรายได้ตั้งแต่ปี 2558 – 2561 โดยเมื่อปี 2558 รายได้จากอุตสาหกรรมเกมส์ของมณฑลกวางตุ้งทะลุ 100,000 ล้านหยวน (148,106 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เป็นครั้งแรก เมื่อปี 2559 มูลค่าอุตสาหกรรมเกมส์ของมณฑลกวางตุ้งขยายตัวร้อยละ 30 และกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตเกมส์ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เมื่อปี 2560 มูลค่าอุตสาหกรรมเกมส์ของมณฑลกวางตุ้งคิดเป็นร้อยละ 20 ของโลก กลายเป็นศูนย์กลางการผลิตเกมส์ที่สำคัญของโลก และเมื่อปี 2561 แม้อัตราการเติบโตของรายได้จากอุตสาหกรรมเกมส์จะลดลงเหลือเพียงร้อยละ 8.4 แต่สัดส่วนรายได้ของอุตสาหกรรมเกมส์ของมณฑลกวางตุ้งยังคงเป็นอันดับ 1 ของจีน

อุตสาหกรรมเกมส์โดยเฉพาะเกมส์ออนไลน์เป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ โดยอุตสาหกรรมเกมส์ออนไลน์ต้องการใช้ชิปแสดงภาพ (graphics processing unit) อุปกรณ์และเทคโนโลยีขั้นสูง ดังนั้น การเติบโตของอุตสาหกรรมเกมส์จึงเป็นพัฒนาการสำคัญที่จะส่งผลให้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงของมณฑลกวางตุ้งมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

Sorasak Bunrod

Sorasak Bunrod

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม