เขตทดลองการค้าเสรีมณฑลหูเป่ย

เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1 เมษายน 2560 มีเป้าหมายเพื่อดึงดูดการลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจ
มุ่งพัฒนาเป็นฐานรองรับการเคลื่อนย้ายภาคอุตสาหกรรมบางส่วนจากภาคตะวันออกของจีน
รวมทั้งจะพัฒนาเป็นฐานอุตสาหกรรมนวัตกรรมใหม่และสำหรับแถบเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียง
โดยมีแผนพัฒนาเขตไฮเทคตงหูของนครอู่ฮั่นให้เป็นแกนนำของเขตการค้าเสรีหูเป่ย