เขตทดลองการค้าเสรีกวางตุ้ง

เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558
เน้นความร่วมมือด้านการค้าระหว่างกวางตุ้งกับฮ่องกงและมาเก๊า โดยจะจัดตั้ง
ระบบความร่วมมือทางการเงินในรูปแบบใหม่ และเสริมสร้างความเป็นเสรีของการค้าบริการ
ระหว่างกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า