- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

BIC Publication

Banner_2732x570_Figure

BIC Publication

BIC YEAR BOOK 2019

11 May 2020

[1]

BIC YEAR BOOK 2018

24 Dec 2018

[2]

BIC Year book 2017

27 Nov 2018

[3]

ฮาลาลไทย (ฉบับภาษาจีน)

25 Nov 2018

[4]

ฮาลาลไทย (ฉบับภาษาไทย)

22 Nov 2018

[5]

WHO IS WHO

20 Nov 2018

[6]

BIC YEAR BOOK ศึกษาโอกาส เรียนจากผู้รู้ เพ่งดูการเปลี่ยนแปลง 2014

18 Nov 2018

หั่งเช้งจีน – เพ่งดูการเปลี่ยนแปลง (ของจีน)

16 Nov 2018

[7]

หั่งเช้งจีน – เรียนจากผู้รู้

14 Nov 2018

[8]

หั่งเช้งจีน – ศึกษาโอกาส

12 Nov 2018

[9]

SHARE

Line [12]

Print