China mobile สาขากว่างซีผุด Data Center ตอบโจทย์ลูกค้ายุคดิจิทัล

19 Jul 2019

ไฮไลท์

  • ปัจจุบัน รัฐบาลจีนได้ปฏิรูปแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงคุณภาพแทนปริมาณ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้เปลี่ยนบทบาทในโครงสร้างเศรฐกิจจีนจากตัวช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจกลายมาเป็นตัวจักรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
  • รัฐบาลกว่างซีให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างมาก โดยกำหนดให้ “เขตเมืองใหม่อู่เซี่ยง” ของนครหนานหนิงเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศของมณฑล ปี 2561 รัฐบาลกว่างซีได้เริ่มแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของมณฑลสู่เศรษฐกิจดิจิทัล รัฐบาลดิจิทัล และสังคมดิจิทัล โดยมุ่งส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี Big Data ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ต Cloud Computing เมืองอัจฉริยะ ดาวเทียมเป่ยโต้ว การผลิตอัจฉริยะ และศูนย์กลางการเงิน
  • Data Center เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่ China Mobile สาขากว่างซี ริเริ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนศูนย์ Big Data ของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศจีน-อาเซียน (China-ASEAN Information Harbor – CAIH) และเป็นแม่ข่ายสำคัญเชื่อมต่อเครือข่ายโทรคมนาคมและการสื่อสารระหว่างจีนกับอาเซียน ซึ่งพร้อมให้บริการด้านเซิร์ฟเวอร์ เน็ตเวิร์กและโซลูชัน ทั้งในภาคราชการและองค์กรธุรกิจ

 

ปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม องค์กรทุกภาคส่วนจำเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายสู่โหมดดิจิทัลและนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้จัดเก็บข้อมูล และพัฒนา Cloud Based Infrastructure เพื่อจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่อย่างมหาศาล ซึ่งศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือที่เรียกว่า Data Center ช่วยตอบโจทย์การทำงานยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี

ไม่นานมานี้ บริษัท China Mobile สาขากว่างซี (中国移动广西公司) บริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ ได้เริ่มโครงการก่อสร้าง “China Mobile (Guangxi) Data Center” ในเขตเมืองใหม่อู่เซี่ยง (Wuxiang New District/五象新区) ของนครหนานหนิงแล้ว โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนศูนย์ Big Data ของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศจีน-อาเซียน (China-ASEAN Information Harbor – CAIH) และเป็นแม่ข่ายสำคัญเชื่อมต่อเครือข่ายโทรคมนาคมและการสื่อสารระหว่างจีนกับอาเซียน

ตามรายงาน โปรเจกต์นี้มีมูลค่าการลงทุนราว 2,800 ล้านหยวน บนเนื้อที่ราว 34 ไร่ มีพื้นที่สิ่งปลูกสร้างราว 106,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคารศูนย์ข้อมูล ซึ่งเป็นอาคารหลัก (ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์) 4 อาคาร อาคารสนับสนุนการทำงานของอาคารหลัก (งานบำรุงรักษา) 1 อาคาร และอาคารอื่นๆ ที่สามารถรองรับชั้นวางชุดอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก (Rack Cabinet) ได้มากกว่า 13,000 ตู้ สามารถฝากวางเซิร์ฟเวอร์ได้ 150,000 เครื่อง และสามารถให้บริการธุรกิจได้มากกว่า 2 หมื่นราย โดยเฉพาะธุรกิจด้านอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีรู้จำเสียงพูด (Automatic Speech Recognition: ASR) การ์ตูนแอนิเมชัน และนวัตกรรมยานยนต์อัจฉริยะ (Internet of Vehicle: IoV)

หลายปีมานี้ รัฐบาลกว่างซีให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างมาก โดยกำหนดให้ “เขตเมืองใหม่อู่เซี่ยง” ของนครหนานหนิงเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศของมณฑล รัฐบาลกว่างซีได้เริ่มแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของมณฑลสู่เศรษฐกิจดิจิทัล รัฐบาลดิจิทัล และสังคมดิจิทัล โดยมุ่งส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี Big Data ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ต Cloud Computing เมืองอัจฉริยะ ดาวเทียมเป่ยโต้ว การผลิตอัจฉริยะ และศูนย์กลางการเงิน

ที่ผ่านมา รัฐบาลกว่างซีเร่งส่งเสริมผลักดันโครงการต่างๆ ที่เป็นแพลตฟอร์มสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในมณฑล เช่น ศูนย์ China-ASEAN Information Harbor เป็นโครงการหลักสำคัญที่รัฐบาลจีนตั้งใจพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมโยงด้านสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างจีนกับอาเซียน การพัฒนาเทคโนโลยี 5G เชิงพาณิชย์ที่แรกในจีน ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมและสตาร์ทอัพ Tus City (启迪之星) ศูนย์นวัตกรรมเมืองอัจฉริยะจีน-อาเซียน (China-ASEAN Smart City Innovation Center- CASC/中国—东盟新型智慧城市协同创新中心) และเขตนิคมอุตสาหรรมอีกหลายโครงการ

ในฐานะที่กว่างซีเป็น “ประตูสู่อาเซียน” และข้อต่อยุทธศาสตร์ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative – BRI) การปฏิวัติสารสนเทศในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีในการผลักดันความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับอาเซียนและมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของกว่างซีให้เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด

 

จัดทำโดย นางสาวณัฐพร ตันรัตนวงศ์ นิสิตฝึกงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรียบเรียงโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์ www.gx.chinanews.com (中国新闻网) ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2562
       เว็บไซต์ http://news.idcquan.com/ (IDC新闻) ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
รูปประกอบ www.pixabay.com

Internet of Vehicle: IoVประตูสู่อาเซียนศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศจีน-อาเซียนChina Mobile (Guangxi) Data CenterChina-ASEAN Information Harbor – CAIH

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน