ในครึ่งปีแรกของปี 2566 อุตสาหกรรม Virtual Reality (VR) ของมณฑลเจียงซีสร้างรายได้สูงกว่า 450 ร้อยล้านหยวน

27 Oct 2023

นครึ่งปีแรกของปี 2566 อุตสาหกรรม Virtual Reality (VR) ของมณฑลเจียงซีสร้างรายได้สูงกว่า 450 ร้อยล้านหยวน โดยคาดว่ารายได้ทั้งปีจะสูงกว่า 1 แสนล้านหยวน

 ที่ผ่านมามณฑลเจียงซีมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรม VR อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี VR ให้ครอบคลุมหลากหลายสาขาทั้งการแพทย์ การศึกษา การเกษตร โลจิสติกส์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และอุตสาหกรรม เป็นต้น และส่งเสริมการลงทุนจากวิสาหกิจ VR ชั้นนำของจีนและต่างประเทศ อาทิ Huawei, Alibaba, Tencent, Qualcomn, Hikvision ฯลฯ รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี VR และการประยุกต์ใช้ในสาขาต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ตลอดจนการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับรองรับการขยายตัวของเทคโนโลยี VR ในอนาคตด้วย

ทั้งนี้ อุตสาหกรรม VR ของมณฑลเจียงซีสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจาก 42 ร้อยล้านหยวนในปี 2561 เป็น 812 ร้อยล้านหยวนในปี 2565

แหล่งอ้างอิง https://ce.jxcn.cn/system/2023/07/27/020164255.shtml

Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน