แผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจฮูฮอต-เปาโถว-หยินชวน-อวี๋หลินเริ่มดำเนินการ จีนเตรียมปั้นแหล่งพลังงานยักษ์ใหญ่เพิ่มอีกแห่ง

6 May 2013

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมาธิการเพื่อการพัฒนาและการปฏิรูปแห่งชาติจีนได้จัดการประชุมร่วมของนายกเทศมนตรีเขตเศรษฐกิจฮูฮอต-เปาโถว-หยินชวน-อวี๋หลินที่นครฮูฮอต เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน เป็นการส่งสัญญาณว่า จีนจะดำเนินแผนการพัฒนาเศรษฐกิจฮูฮอต-เปาโถว-หยินชวน-อวี๋หลินประจำปี 2555-2563 ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาอย่างเป็นทางการ ในฐานะที่เป็นแหล่งผลิตพลังงานสำคัญของจีน เชื่อว่าเขตเศรษฐกิจดังกล่าว จะถูกปลุกปั้นให้เป็นฐานพลังงานยักษ์ใหญ่อีกแห่งหนึ่งของจีน

ภาพรวมของเขตเศรษฐกิจ ฯ – อุดมด้วยพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ

เขตเศรษฐกิจฮูฮอต-เปาโถว-หยินชวน-อวี๋หลินตั้งอยู่ใน ที่ราบแอ่งกระทะเอ้อเอ๋อตัวซือ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมภาคเหนือและภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ครอบคลุมพื้นที่ในเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยและมณฑลส่านซีทั้งสิ้น 13 เมือง มีขนาดพื้นที่ทั้งสิ้น 3.85 แสนตารางกิโลเมตรและจำนวนประชากร 19.5 ล้านคน ในจำนวนนี้ แบ่งเป็นประชากรชนกลุ่มน้อยจำนวน 3.6 ล้านคน เขตดังกล่าวนี้จัดว่าเป็นเขตเศรษฐกิจของชนกลุ่มน้อยที่พัฒนารวดเร็วมากที่สุด ทั้งนี้ เขตเศรษฐกิจดังกล่าวยังมีความหมายสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์อีกด้วย

เขตเศรษฐกิจแห่งนี้ มีทรัพยากรพลังงานและเหมืองแร่ที่อุดมสมบูรณ์ โดยมีสัดส่วนปริมาณถ่านหินร้อยละ 27 ของปริมาณถ่านหินสำรองทั้งหมดของจีน มีสัดส่วนปริมาณก๊าซธรรมชาติร้อยละ 30.1 และมีสัดส่วนปริมาณน้ำมันปิโตรเลียมร้อยละ 10 นอกจากนี้ กำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ครองสัดส่วนกว่าร้อยละ 10 ของจีน อีกทั้ง เขตเศรษฐกิจแห่งนี้ ยังอุดมไปด้วยแร่หายาก (Rare Earth) และทรัพยากรเหมืองแร่อื่น ๆ อีกมากมาย

อุตสาหกรรมหลักของเขตเศรษฐกิจดังกล่าว ได้แก่ อุตสาหกรรมถ่านหิน อุตสาหกรรมน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน นอกจากนี้ เขตเศรษฐกิจแห่งนี้ ยังมีโครงการสำคัญด้านการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากถ่านหินหลายโครงการและเป็นพื้นที่นำร่องของอุตสาหกรรมเคมีด้านถ่านหินแบบสมัยใหม่

จีนวางแผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน รัฐบาลจีนได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาของเขตเศรษฐกิจดังกล่าว 4 ประการ ได้แก่ การพัฒนาให้เป็นฐานพลังงานแบบครบวงจรแห่งชาติ เขตนำร่องการประหยัดน้ำ แหล่งอนุรักษ์ความปลอดภัยด้านระบบนิเวศ และเขตเชิงยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงกับภาคเหนือ ทั้งนี้ จีนจะพัฒนาเขตเศรษฐกิจดังกล่าวให้เป็นฐานพลังงานครบวงจรระดับชาติ ที่มีบทบาทสำคัญในด้านความปลอดภัยด้านพลังงานของจีนภายในปี 2563

ปัจจุบัน รัฐบาลจีนได้วางแผนก่อตั้ง”2 กลุ่มเมือง 6 เขตอุตสาหกรรม 3 เขตระบบนิเวศ” มีรายละเอียดดังนี้

2 กลุ่มเมือง พัฒนากลุ่มเมือง 2 กลุ่มเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ได้แก่ กลุ่มเมืองฮูฮอต-เปาโถว-เอ้อเอ๋อตัวซือ-อวี๋หลินที่มีประชากร 10 ล้านคนและกลุ่มเมืองริมแม่น้ำฮวงโหที่มีประชากร 7 ล้านคน

6 เขตอุตสาหกรรม ก่อตั้งเขตอุตสาหกรรมเคมีพลังงานริมฝั่งแม่น้ำฮวงโห เขตอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ในภาคเหนือของภูเขาอินซานและภาคตะวันออกของภูเขาเฮ่อหลานซาน เขตอุตสาหกรรมการหลอมโลหะและเหมืองแร่ตามแนวภูเขาอินซานและภูเขาเฮ่อหลานซาน เขตอุตสาหกรรมธุรกิจบริการสมัยใหม่ของเมืองระดับใหญ่และระดับกลางตามริมฝั่งแม่น้ำ เขตอุตสาหกรรมการเกษตรและเขตธุรกิจการค้าชายแดนกับประเทศรัสเซียและประเทศมองโกเลีย

3 เขตระบบนิเวศ – พัฒนาเขตระบบนิเวศทะเลทราย เขตระบบนิเวศร่องน้ำตามเนินเขา และเขตระบบนิเวศภูเขาดินทราย

ในขณะเดียวกัน เขตเศรษฐกิจดังกล่าว ยังมีอุปสรรคอยู่หลายประการ อาทิ การขาดแคลนทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลง อย่างไรก็ดี ในฐานะที่เป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญในภาคตะวันตกจีน เชื่อว่ารัฐบาลจีนจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อปลุกปั้นให้เป็นฐานพลังงานสำคัญในอนาคต

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน