เศรษฐกิจดิจิทัลของกุ้ยโจวเติบโต 20.6% สูงเป็นอันดับหนึ่งในจีนติดต่อกัน 7 ปี

20 Jul 2022

สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศจีน (CAICT) สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีนเปิดเผยข้อมูล “สมุดปกขาวการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของจีนปี 2565” ซึ่งระบุว่า เศรษฐกิจดิจิทัลของมณฑลกุ้ยโจวในปี 2564 มีอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 20.6 และสูงเป็นอันดับหนึ่งในจีนติดต่อกัน 7 ปี

มณฑลกุ้ยโจวในฐานะเป็นพื้นที่นําร่องด้านบิ๊กดาต้าระดับชาติ (National Big Data Pilot Zone) แห่งแรกของจีนมาตั้งแต่ปี 2559 ได้พัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 กุ้ยโจวมุ่งเน้นการบูรณาการบิ๊กดาต้าเข้ากับภาคเศรษฐกิจจริงตามโครงการ “การประยุกต์ใช้บิ๊กดาต้า+ภาคธุรกิจ” รวมถึงการเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมเกิดใหม่และระบบอุตสาหกรรมทันสมัย จนทำให้ดัชนีการประยุกต์ใช้บิ๊กดาต้าเข้ากับภาคเศรษฐกิจจริงแตะระดับ 42.5 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 3.4 ขณะเดียวกัน รายได้จากธุรกิจให้บริการซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของมณฑลไต่ขึ้นจากช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีน ฉบับที่ 13 (ปี 2559-2563) ที่ลำดับ 26 เป็นลำดับ 19 ซึ่งเป็นระดับที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ และอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 59.3 สูงเป็นอันดับหนึ่งของจีน

สิ่งสำคัญในปี 2564 มณฑลกุ้ยโจวได้รับอนุมัติให้เป็นหนึ่งใน 8 “ศูนย์เครือข่ายพลังการประมวลผลแห่งชาติ” ของจีน เพื่อพัฒนาระบบบิ๊กดาต้าแบบบูรณาการทั่วประเทศและรองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก รวมถึงเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการ “ข้อมูลตะวันออกประมวลผลตะวันตก” (东数西算工程) ซึ่งได้ประกาศอย่างเป็นทางการในพิธีเปิดงาน 2021 China International Big Data Industry Expo ที่นครกุ้ยหยาง นอกจากนี้ ในด้านการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการประยุกต์ใช้บิ๊กดาต้า มณฑลกุ้ยโจวได้สร้างสถานีฐาน 5G แล้วเสร็จรวมกว่า 65,000 แห่ง และติดตั้งสายไฟเบอร์ออปติกเป็นระยะทางกว่า 1.5 ล้านกิโลเมตร

ที่มา: http://gz.news.cn/2022-07/11/c_1128821069.htm
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1737405541804734381&wfr=spider&for=pc

กุ้ยโจว เศรษฐกิจดิจิทัล

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน