เมืองเซี่ยเหมินเร่งส่งเสริมการสร้าง “ห้างสรรพสินค้า zero-waste” ลดขยะให้เป็นศูนย์

20 May 2024

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 สำนักงานพาณิชย์เมืองเซี่ยเหมินเผยแพร่ “แผนสร้างห้างสรรพสินค้า zero-waste” ในเมืองเซี่ยเหมิน ซึ่งสอดรับนโยบายของเมืองเซี่ยเหมินในการเร่งส่งเสริมการสร้างเมือง “Zero Waste City” ซึ่งเน้นการลดขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ทำให้ขยะที่จะถูกนำไปกำจัดเหลือน้อยที่สุดจนเป็นศูนย์ โดยมีมาตรการสำคัญ ได้แก่

(1) สนับสนุนการสร้างห้างสรรพสินค้า zero-waste มากกว่า 9 แห่ง ภายในปี 2568 โดยมีแผนจะสร้างห้างสรรพสินค้า zero-waste ในเขตซือหมิง เขตหูลี่ และเขตจี๋เหม่ย อย่างน้อยปีละ 1 แห่ง ขณะเดียวกันมีแผนจะสร้างห้างสรรพสินค้า zero-waste ในเขตไห่ชาง เขตถงอัน และเขตเสียงอันอย่างน้อย 1 แห่งภายใน 2 ปี

(2) การนำเศษอาหารจากร้านในห้างสรรพสินค้า zero-waste ไปทำเป็นปุ๋ยเพื่อใช้ในการเกษตร การลดการบริโภคพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งอย่างหลอดดูดน้ำ แก้วน้ำ รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถนำขยะรีไซเคิลมาฝากไว้ ณ จุดรับขยะ   รีไซเคิลภายในห้าง โดยสามารถแลกเปลี่ยนขยะเป็นคูปองส่วนลดต่าง ๆ ช่วยส่งเสริมให้ผู้คนร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการคัดแยกขยะ

(3) ส่งเสริมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โครงการ Solar Rooftop) บนหลังคาห้างสรรพสินค้า zero-waste เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองภายในอาคาร ซึ่งช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณร้อยละ 30-50 โดยคาดว่าโครงการ Solar Rooftop บนหลังคาห้างสรรพสินค้า zero-waste 9 แห่งดังกล่าว จะมีกำลังในการผลิตกระแสไฟฟ้า 15 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง หรือเทียบเท่าการผลิตไฟฟ้าสำหรับกว่า 30,000 ครัวเรือน และการติดตั้งแผง solar cell ทั้งหมด จะมีพื้นที่รวมกว่า 65,000 ตารางเมตร ซึ่งจะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนดออกไซด์ได้ 7,925 ตันต่อปี

แหล่งอ้างอิง https://new.qq.com/rain/a/20240423A05SQW00 https://www.xmtv.cn/xmtv/2024-05-02/f080735b4beea7b4.html

Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน