เมืองเซี่ยเหมินเร่งพัฒนาเมืองสู่ต้นแบบเมืองคาร์บอนสีน้ำเงิน

1 Apr 2024

เมื่อเดือนมีนาคม 2567 ศูนย์ Xiamen Property Rights Exchange ซึ่งเป็นตลาดการซื้อขายคาร์บอนสีน้ำเงิน[1]กลุ่มแรกของจีน ได้เข้าร่วมงานสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา โดยศูนย์ฯ เผยแพร่ว่า เมืองเซี่ยเหมินจะเร่งเดินหน้า “โครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อสร้างคาร์บอนเครดิต” ในพื้นที่ 20 แห่งจำนวน 600 ไร่ ทั้งเมือง ภายในปี 2570 และจัดสรรพื้นที่ 300 ไร่ ให้ภาคเอกชนจำนวน 8 ราย เข้าร่วมโครงการ เพื่อรับประโยชน์จากการชดเชยคาร์บอนเครดิตในอนาคต ซึ่งรวมถึงการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างรายได้การขายคาร์บอนเครดิต

ทั้งนี้ โครงการป่าชายเลนดังกล่าวมีศักยภาพในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิ 9.4 ตันคาร์บอนไดออกไซต่อไร่ต่อปี ซึ่งหากโครงการดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 600 ไร่ คาดว่าจะเกิดคาร์บอนเครดิตกว่า 5,6000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

อุทยานป่าชายเลนลู่เต่าเขตเสียงอันบนพื้นที่ 85 เฮกตาร์ รวมต้นไม้ป่าชายเลน 1.6 ล้านต้น เป็นอุทยานนิเวศป่าชายเลนที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลฝูเจี้ยน (เมืองเซี่ยเหมินมีพื้นที่ป่าชายเลนทั้งหมด 173.9 เฮกตาร์)

นอกจากนี้ เมืองเซี่ยเหมินยังร่วมมือกับศูนย์ Ningbo Property Exchange ซึ่งเป็นศูนย์การขายคาร์บอนเครดิตชั้นนำของจีน มุ่งส่งเสริมการสร้างเมืองเซี่ยเหมินให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นตลาดการซื้อขายคาร์บอน สีน้ำเงินแบบครบวงจรแห่งชาติ ซึ่งถือเป็นโอกาสของภาคธุรกิจที่สามารถนำไปทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสามารถไปสู่เป้าหมายการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) อีกทางหนึ่งได้

ปัจจุบัน คาร์บอนสีน้ำเงินเป็นทางเลือกใหม่ในการกักเก็บคาร์บอนที่มีประสิทธิภาพสูง           ด้วยศักยภาพด้านการดูดซับคาร์บอนมากกว่าป่าไม้ถึง 10 เท่า ขณะที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีป่าชายเลนมากที่สุด คิดเป็นพื้นที่ 1 ใน 3 ของโลก นโยบายการสนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากร   ป่าชายเลนของเมืองเซี่ยเหมิน จึงเป็นตัวอย่างของไทยในการการขับเคลื่อนเป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2593 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2608

แหล่งอ้างอิง https://www.investxiamen.org.cn/detail/9033.html https://www.xmnn.cn/news/xmxw/202403/t20240315_132913.html


[1] คาร์บอนสีน้ำเงิน หมายถึงคาร์บอนที่ถูกกักเก็บและปล่อยออกมาโดยระบบนิเวศชายฝั่งและทางทะเล ปัจจุบัน ระบบนิเวศคาร์บอนสีน้ำเงินชายฝั่งที่ได้รับการยอมรับจาก คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) ได้แก่ ป่าชาย เลนบึงเกลือ และหญ้าทะเล

Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน