เมืองเซี่ยเหมินเร่งพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าที่หมดอายุ

26 Oct 2023

อุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ของเมืองเซี่ยเหมินเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2565 มูลค่าการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าสูงกว่า 5.44 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยเฉพาะปริมาณการผลิตแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 150 เนื่องจากการเพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องของวิสาหกิจแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ อาทิ บริษัท Xiamen Hithium Energy Storage Technology จำกัด ผู้วิจัยและพัฒนาวัสดุหลักของแบตเตอรี่ลิเธียม และแบตเตอรี่เก็บพลังงานลิเธียมเหล็กฟอสเฟตรายใหญ่ของเมืองเซี่ยเหมิน ตั้งเป้าหมายจะผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมมากกว่า 25 GWh เพิ่มขึ้นร้อยละ 500 ภายในปี 2566 และบริษัท XTC New Energy Materials (Xiamen) จำกัด ผู้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลักของแบตเตอรี่ลิเธียม 3C และวัสดุแคโทดของแบตเตอรี่ลิเธียม ตั้งเป้าหมายขยายส่วนแบ่งตลาดของวัสดุแคโทดของแบตเตอรี่ลิเธียมคิดเป็นร้อยละ 45 ของการผลิตวัสดุแคโทดของแบตเตอรี่ลิเธียมทั่วโลก ภายในปี 2566

อย่างไรก็ดี จากปริมาณการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เมืองเซี่ยเหมินต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยีในการจัดการกับแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมา รัฐบาลเซี่ยเหมินได้ดำเนินมาตรการเพื่อส่งเสริมการรีไซเคิลแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าที่หมดอายุและการพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยผลการดำเนินการสำคัญ ดังนี้

(1) การจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการรีไซเคิลแบตเตอรี่ไฟฟ้าเมืองเซี่ยเหมิน โดยมีรองนายกเทศมนตรีเมืองเซี่ยเหมินเป็นหัวหน้าสำนักงานฯ โดยสำนักงานจะมีบทบาทในการกำหนดแผนการรีไซเคิล การกำหนดมาตรฐาน การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการรีไซเคิลใหม่ ๆ เพื่อสร้างระบบการรีไซเคิลแบตเตอรี่ยานยนต์พลังงานใหม่อย่างครบวงจร

(2) การดึงดูดการลงทุนจากวิสาหกิจขึ้นสูง โดยเน้นการส่งเสริมการลงทุนของวิสาหกิจ อาทิ บริษัท CATL ซึ่งเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมรายใหญ่ที่สุดของโลกและได้ก่อตั้งฐานการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในเมืองเซี่ยเหมิน และได้ขยายการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจการรีไซเคิลแบตเตอรี่ในเมืองเซี่ยเหมิน ทั้งนี้ โดยในปี 2565 บริษัท CATL มีปริมาณการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียม 325 GWh สูงเป็นอันดับแรกของโลก และล่าสุดเมื่อต้นปี 2566 บริษัท Guangdong Brunp Recycling Technology จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทรีไซเคิลแบตเตอรี่ในเครือของบริษัท CATL ได้ซื้อกิจการของบริษัท GEM จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการรีไซเคิลแบตเตอรี่ที่หมดอายุและขยะอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของประเทศ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองเซินเจิ้น เพื่อร่วมมือกับบริษัท Mercedes-Benz ในการดำเนินโครงการรีไซเคิลแบตเตอรี่แบบปิดวงจร (Closed-loop Recycling) ขณะที่ บริษัท Gotion High-tech จำกัด ผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมรายใหญ่ของมณฑลอานฮุย ก็มีแผนจะเริ่มต้นโครงการรีไซเคิลแบตเตอรี่ที่หมดอายุที่มีกำลังการรีไซเคิลกว่า 50 GWh ต่อปี ที่เมืองเซี่ยเหมินเช่นกัน

(3) การเร่งสร้างระบบรีไซเคิลแบตเตอรี่อย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมการจัดตั้งจุดรับบริจาคแบตเตอรี่ ที่หมดอายุประจำเมือง โดยปัจจุบัน บริษัท Xiamen Tungsten จำกัด ผู้ผลิตทังสเตนและแบตเตอรี่ลิเธียม  ชั้นนำของจีน ได้รับการจัดตั้งให้เป็นจุดรับบริจาคและรีไซเคิลแบตเตอรี่ที่หมดอายุแห่งชาติเพียงแห่งเดียวในเมืองเซี่ยเหมิน โดยบริษัทฯ ได้รีไซเคิลแบตเตอรี่ที่หมดอายุมากกว่า 10,000 ตันในปี 2565 และล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคมของปี 2566 บริษัท Xiamen Tungsten จำกัด ได้ร่วมมือกับบริษัท Orano ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อส่งเสริมการผลิตวัสดุแคโทดของแบตเตอรี่ลิเธียม และการพัฒนาธุรกิจการรีไซเคิลแบตเตอรี่ที่หมดอายุแบบปิดวงจรที่เมือง Dunkirk ของฝรั่งเศส ด้วยเงินลงทุนจำนวน 1.5 พันล้านยูโร

โอกาสของไทย แนวโน้มของการเพิ่มปริมาณการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามีทิศทางเติบโตอย่างต่อเนื่อง    โดยนวัตกรรมการรีไซเคิลแบตเตอรี่เป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่หลายประเทศมุ่งพัฒนาควบคู่กับการส่งเสริมอุปทานและอุปสงค์ยานยนต์ไฟฟ้า จีนในฐานะผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกอยู่ระหว่างพัฒนาอุตสาหกรรมรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนให้ก้าวหน้าโดยรัฐบาลจีนส่งเสริมการลงทุนอย่างมหาศาลด้านการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนสร้างแรงจูงใจต่าง ๆ แก่ผู้ประกอบการยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ไฟฟ้าชั้นนำภายในประเทศ โดยตั้งเป้าหมายการขยายตลาดรีไซเคิลแบตเตอรี่สูงถึง 1.4 แสนล้านหยวนภายในปี 2568 ขณะที่เมืองเซี่ยเหมินเร่งพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโดยดึงดูดบริษัทรายใหญ่อย่าง CATL และพันธมิตรมาลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยแม้ว่าอุตสาหกรรมการรีไซเคิลแบตเตอรี่ของจีน รวมถึงเมืองเซี่ยเหมินจะอยู่ในช่วงเริ่มต้น ไทยก็สามารถสร้างโอกาสความร่วมมือกับวิสาหกิจแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าที่มีศักยภาพสูงทั้งด้านการขยายฐานการลงทุนและการพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลแบตเตอรี่ไฟฟ้าได้ ทั้งนี้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดจากการเพิ่มปริมาณการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในระยะยาวอย่างยั่งยืน

แหล่งอ้างอิง https://www.investxiamen.org.cn/detail/7590.html

https://www.investxiamen.org.cn/detail/7255.html

 https://xm.cnr.cn/ldjj/20230309/t20230309_526176340.shtml https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3220194/china-worlds-biggest-producer-electric-vehicles-and-batteries-recycling-key-lithium-self-sufficiency

Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน