เมืองเซี่ยเหมินเริ่มใช้รถขายอาหารอัจฉริยะไร้พนักงาน

19 Nov 2020

โดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

 

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เมืองเซี่ยเหมินเริ่มใช้รถขายอาหารอัจฉริยะแบบไร้พนักงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนวัตกรรมเขตหูหลี่ซึ่งมีลูกค้าในพื้นที่กว่า 60,000 คน รถขายอาหารอัจฉริยะไร้พนักงานแต่ละคันทำงานด้วยเทคโนโลยี 5G และ AI โดยมีฉนวนกันความร้อนภายในตัวรถเพื่อควบคุมอุณหภูมิของอาหารและฆ่าเชื้อตัวรถเมื่อถึงกำหนดเวลา รถดังกล่าวเดินบนถนนตามเส้นทางที่ระบบกำหนดไว้ และหยุดรถเมื่อมีคนโบกเรียก ลูกค้าสามารถเลือกซื้ออาหารโดยการชำระเงินผ่านการสแกนคิวอาร์โคดที่แสดงอยู่บนตัวรถ ขณะที่รถมีการติดตั้งเซ็นเซอร์เพื่อที่หลีกเลี่ยงวัตถุและเครื่องขีดกวาง ทั้งนี้ มีการเปลี่ยนอาหารภายในตัวรถทุก ๆ 2 ชั่วโมง และอาหารที่จำหน่ายไม่หมดจะถูกรีไซเคิลหรือทำลายเพื่อรับประกันความสดและความปลอดภัยของอาหาร

โอกาสของไทย ไทยอาจเริ่มทดลองการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับเครื่องมือหรืออุปกรณ์เพื่อส่งเสริมรูปแบบการดํารงชีวิตแบบอัจฉริยะ (Smart Living) ในลักษณะข้างต้นในสถาบันการศึกษาหรือนิคมอุตสาหกรรม นอกจากนั้น ยังสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะกับชุมชนที่อยู่ห่างไกล หรือพื้นที่ที่มีข้อจำกัดในด้านความปลอดภัยหรือการใช้แรงงานคน ซึ่งนอกจากจะช่วยลดคาใชจายและการใชทรัพยากรของเมืองแล้ว ยังช่วยอำนวยความสะดวกให้กับความเป็นอยู่ของประชาชนและส่งเสริมการทำงานของบุคลากรในสาขาต่าง ๆ ได้

ลูกค้ากำลังสแกน QR บนรถขายอาหารอัจฉริยะไร้พนักงานเพื่อสั่งซื้ออาหารกล่อง

แหล่งอ้างอิง http://www.xmnn.cn/xmnn/2020/11/05/100806584.shtml

https://news.xmnn.cn/xmnn/2020/11/06/100806759.shtml

อัจฉริยะ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน