เมืองเซี่ยเหมินเริ่มใช้รถหุ่นยนต์อัจฉริยะพลังงานไฟฟ้าสอนขับรถยนต์

19 Jan 2021

โดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

 

จีนตั้งเป้าหมายส่งเสริมระบบคมนาคมของประเทศให้ก้าวสู่ “ประเทศที่มีการคมนาคมที่แข็งแกร่ง” ภายในปี 2578 โดยจะผลักดันการคมนาคมที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Big Data ความเป็นอัจฉริยะ และระบบอินเทอร์เน็ต สำหรับเมืองเซี่ยเหมินได้เริ่มใช้รถหุ่นยนต์อัจฉริยะพลังงานไฟฟ้าในการสอนขับรถยนต์แทนมนุษย์ที่เขตจี๋เหม่ย ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท Fujian Qulian Technology Co., Ltd. ซึ่งประกอบธุรกิจในสาขาการวิจัยเทคโนโลยีรถยนต์อัจฉริยะพลังงานไฟฟ้า และให้บริการสอนขับรถยนต์ โดยเป็นบริษัทที่ร่วมทุนจัดตั้งโดยบริษัท State Power Investment Corporation Limited และบริษัท ซานหวางอีชือ เทคโนโลยี กวางตุ้ง จำกัด ทั้งนี้ เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 บริษัทฯ ได้จำหน่ายรถหุ่นยนต์อัจฉริยะพลังงานไฟฟ้าสอนขับรถยนต์แล้วกว่า 1,040 คัน มีมูลค่าจำหน่ายเท่ากับ 102 ล้านหยวน

รถหุ่นยนต์อัจฉริยะพลังงานไฟฟ้าสอนขับรถยนต์ดังกล่าวมีข้อได้เปรียบหลายด้าน อาทิ (1) ครูสอนขับรถยนต์หนึ่งคนสามารถควบคุมรถหุ่นยนต์อัจฉริยะได้มากกว่า 30 คัน ซึ่งช่วยประหยัดต้นทุนด้านแรงงานในการสอนขับรถยนต์ได้ถึงร้อยละ 95 ต่อปี (2) รถหุ่นยนต์อัจฉริยะประหยัดค่าน้ำมันได้กว่าร้อยละ 80 ค่าน้ำมันลดลงเฉลี่ยอยู่ที่ 20,000 หยวนต่อคันต่อปีเมื่อเทียบกับรถยนต์น้ำมันดีเซล (3) การใช้รถหุ่นยนต์อัจฉริยะ สามารถเพิ่มอัตราการสอบผ่านเพื่อรับใบขับขี่ของนักเรียนเฉลี่ยกว่าร้อยละ 10 (4) รถหุ่นยนต์อัจฉริยะลดการปล่อยมลพิษทางท่อไอเสีย โดยเฉพาะเมื่อคำนึงว่าการฝึกขับรถยนต์ด้วยรถยนต์น้ำมันดีเซลมีการปล่อยไอเสียมากกว่า 5 เท่าเมื่อเทียบกับการขับรถยนต์ทั่วไป

รถหุ่นยนต์อัจฉริยะพลังงานไฟฟ้าถูกนำมาใช้สอนนักเรียนขับรถยนต์ที่เขตจี๋เหม่ย เมืองเซี่ยเหมิน

ทั้งนี้ จีนเริ่มใช้รถหุ่นยนต์อัจฉริยะพลังงานไฟฟ้าในการสอนขับรถยนต์ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ครอบคลุมการใช้งานทั้งหมด 21 มณฑลของจีน และมีนักเรียนที่เรียนขับรถด้วยรถหุ่นยนต์อัจฉริยะและสอบผ่านใบขับขี่แล้วกว่า 100,000 คน จากรายงานจากกระทรวงคมนาคมของจีนระบุว่า ในปี 2562 ทั้งประเทศมีรถยนต์ที่ใช้สำหรับการฝึกขับรถยนต์อยู่ที่ประมาณ 798,000 คัน ซึ่งแต่ละปีจะมีอัตราการเปลี่ยนรถยนต์เพื่อใช้ฝึกขับประมาณร้อยละ 10-20 ของจำนวนรถยนต์ทั้งหมด

อนึ่ง รัฐบาลจีนได้ออก “แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้าปี 2564-2578” โดยตั้งเป้าหมายจะเพิ่มสัดส่วนการผลิตและการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าจากร้อยละ 5 ในปัจจุบันเป็นร้อยละ 25 ภายในปี 2568 กล่าวคือ จำนวนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในจีนจะเพิ่มขึ้นกว่า 5 ล้านคันภายใน 5 ปีข้างหน้า

โอกาสของไทย เมื่อสิ้นปี 2562 รัฐบาลเซี่ยเหมินออกนโยบายและแผนผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานไฟฟ้า โดยกำหนดให้โรงเรียนสอนขับรถยนต์และสถานที่จัดสอบการขับขี่ต้องสั่งซื้อรถยนต์พลังงานไฟฟ้าให้มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของรถยนต์ที่มีอยู่ทั้งหมด และปัจจุบัน รถโดยสารประจำทางในเมืองเซี่ยเหมินทั้งหมดเป็นรถโดยสารประจำทางพลังงานใหม่ และมีการก่อสร้างสถานีชาร์ตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าอย่างแพร่หลายทั่วเมือง โดยบริษัท Fujian Qulian Technology Co., Ltd. เป็นบริษัทรายใหญ่อีกแห่งหนึ่งที่ไทยสามารถสำรวจความร่วมมือเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์อัจฉริยะพลังงานไฟฟ้าได้ โดยเฉพาะยานยนต์สำหรับการฝึกขับขี่ ซึ่งจะช่วยให้ไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่ตั้งเป้าให้มีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าให้ได้ร้อยละ 30 ของยานยนต์ทั้งหมด ภายในปี 2573

แหล่งอ้างอิง http://auto.cyol.com/content/2020-08/19/content_18741180.htm

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน