เมืองจางโจว มณฑลฝูเจี้ยน เร่งผลักดันเศรษฐกิจการบินระดับต่ำ (low – altitude economy)

25 Jun 2024

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2567 เมืองจางโจว มณฑลฝูเจี้ยน ได้จัดงานสัมนาการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจการบินระดับต่ำ (low – altitude economy) เพื่อส่งเสริมโอกาสความร่วมมือทางเศรษฐกิจการบินระดับต่ำ ซึ่งรัฐบาลเมืองจางโจวอยู่ระหว่างผลักดัน โดยที่ผ่านมา ภาครัฐได้ให้การสนับสนุนเชิงนโยบายโครงการลงทุนและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการบินระดับต่ำ และอุตสาหกรรมสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างวิสาหกิจที่มีศักยภาพสูงกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น บริษัท Zhangzhou Yinghang Electronic Technology กับมหาวิทยาลัยชิงฮวาและมหาวิทยาลัยจี๋เหม่ย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการบินระดับต่ำที่มีคุณภาพสูง โดยภายในงานมีการประกาศมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจการบินระดับต่ำคุณภาพสูง การสนับสนุนด้านการเงินเพื่อสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem Business Model) รวมทั้งการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจการบินระดับต่ำในมิติต่าง ๆ
ปัจจุบัน การบินระดับต่ำของเมืองจางโจวถูกประยุกต์ใช้ในหลายมิติ ได้แก่ 1) โลจิสติกส์อัจฉริยะและการจัดส่งเวชภัณฑ์ เช่น การจัดส่งสินค้าให้กับผู้บริโภคที่สั่งสินค้าทางออนไลน์ หรือการใช้โดรนในการขนส่งโลหิตจากศูนย์บริจาคโลหิตเมืองจางโจวไปยังโรงพยาบาลในตัวเมืองจางโจวอย่างรวดเร็วและปลอดภัย 2) การเกษตรประยุกต์ใช้โดรนเพื่อการเกษตร และ 3) การดูแลความปลอดภัยสาธารณะและการท่องเที่ยว เช่น การใช้โดรนตรวจ การจราจร การบริการความปลอดภัยทางสาธารณะ และประยุกต์ใช้ในการพานักท่องเที่ยวเข้าชมสถาณที่ท่องเที่ยว

ทั้งนี้ เมืองจางโจวเน้นการยกระดับอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างระบบการพัฒนา อุตสาหกรรมเศรษฐกิจการบินระดับต่ำที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง พร้อมทั้งส่งเสริมการสำรวจโอกาสใหม่ ๆ ในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจการบินระดับต่ำต่อเนื่อง ซึ่งไทยสามารถจับตาแนวโน้มการพัฒนาระบบนิเวศเศรษฐกิจการบินในระดับต่ำของจีนเพื่อแสวงหาลู่ทางความร่วมมือระหว่างกันได้ในอนาคต

 แหล่งอ้างอิง https://mp.weixin.qq.com/s/3sFyEUK0qUuay1cFPM0-cw

Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน