เจียงซีเร่งส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกิดใหม่ 3 สาขา สู่การผลิตอัจฉริยะแบบครบวงจร

5 Jul 2024

เมื่อเดือนมิถุนายน 2567 กรมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมณฑลเจียงซี ประกาศแผนการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกิดใหม่ 3 สาขา สู่การผลิตอัจฉริยะแบบครบวงจร (ปี 2567 – 2568) ได้แก่ อุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์ ยานยนต์ไฟฟ้า และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน โดยอุตสาหกรรมเกิดใหม่ 3 สาขาดังกล่าวเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสมัยใหม่ “1269” ของมณฑลเจียงซี[1] ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของมณฑลเจียงซีในระยะยาว โดยรัฐบาลเจียงซีมีการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกิดใหม่ 3 สาขาดังกล่าว ดังนี้

(1) อุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์ โดยมุ่งส่งเสริมความแข็งแกร่งของเมืองซ่างเหรา ซึ่งเป็น 1 ใน 10 เมืองแห่งการผลิตโซลาร์เซลล์อันดับต้น ๆ ของจีน และมีห่วงโซ่อุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์ที่สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ รวมทั้งขยายฐานการลงทุนของบริษัทโซลาร์เซลล์ชั้นนำจำนวนมาก เช่น บริษัท Jinko Solar และบริษัท IRICO Group New Energy มุ่งสร้างเมืองซ่างเหราให้พัฒนาก้าวขึ้นสู่การเป็นฐานการผลิตโซลาร์เซลล์ ที่ใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก และมณฑลเจียงซีตั้งเป้าหมายมูลค่าการผลิตของอุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์ให้สูงกว่า 1 แสนล้านหยวนภายในปี 2568

(2) ยานยนต์ไฟฟ้า โดยมุ่งใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งของนครหนานชาง ซึ่งเป็นหนึ่งในฐานการผลิตยานยนต์ที่สำคัญของจีน มุ่งสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างครบวงจร และเร่งส่งเสริม การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะทั่วมณฑล โดยตั้งเป้าหมายการใช้รถประจำทางไฟฟ้าและแท็กซี่ไฟฟ้าให้สูงกว่าร้อยละ 80.52 และร้อยละ 62.5 ตามลำดับ ภายในปี 2567

(3) แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน โดยมุ่งใช้ประโยชน์จากความโดดเด่นของเมืองอี่ชุน ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเกลือลิเธียมรายหลัก และฐานการผลิตวัสดุแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่สำคัญของจีน มุ่งดึงดูดการลงทุนจากวิสาหกิจชิ้นส่วนแบตเตอรี่ไฟฟ้า เพื่อพัฒนาสู่ฐานการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมที่สำคัญของประเทศ โดยตั้งเป้าหมายรายได้จากอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมในเมืองอี่ชุนให้สูงกว่า 3.5 แสนล้านหยวน ภายในปี 2569 แหล่งอ้างอิง https://www.bbtnews.com.cn/2024/0607/517701.shtml


[1] แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสมัยใหม่ “1269” ของมณฑลเจียงซีมุ่งเน้นการเสริมสร้างและขยายห่วงโซ่อุตสาหกรรมการผลิต 12 ห่วงโซ่ ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เครื่องจักรและอุปกรณ์ พลังงานใหม่ ปิโตรเคมี วัสดุก่อสร้าง เหล็ก การบิน อาหาร สิ่งทอและเสื้อผ้า ยาและการแพทย์ และเฟอร์นิเจอร์สมัยใหม่ และสร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรม   การผลิต 6 กลุ่ม ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ วัสดุใหม่ที่ผสมทองแดง (Copper-based) แบตเตอรี่ลิเธียมและโซลาร์เซลล์ ทังสเตนและแร่ธาตุหายาก ดิจิทัล (VR AI และ IoT) และวัสดุใหม่ทางเคมี เพื่อบรรลุเป้าหมายรายได้เฉลี่ยต่อปีของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั่วทั้งมณฑลเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 ต่อปี ช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่วิสาหกิจที่ต้องการมาลงทุนมากขึ้น โดยมีระยะเวลาแผนปฎิบัติการช่วงปี 2023 – 2026

Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน