เจียงซีส่งเสริมการสร้าง “หมู่บ้านโซลาร์เซลล์” ช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนในเขตชนบท

4 Apr 2024

มณฑลเจียงซีเป็นหนึ่งในมณฑลตอนในของจีนที่มีความโดดเด่นด้านทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ รวมถึงแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย และวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทน อาทิ แบตเตอรี่ลิเธียม ยานยนต์ไฟฟ้า และโซลาร์เซลล์ ทำให้อุตสาหกรรมพลังงานใหม่และเทคโนโลยีขั้นสูงในมณฑลเจียงซีได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว จึงกลายเป็นแหล่งผลิตชิ้นส่วน โซลาร์เซลล์ และแบตเตอรี่ลิเธียมที่สำคัญแห่งหนึ่งของจีน และมีห่วงโซ่อุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์ที่สมบูรณ์ ตั้งแต่การผลิตแผ่น silicon wafer สำหรับวงจรรวม การผลิตโซลาร์เซลล์  และชิ้นส่วนอื่น ๆ สำหรับโซลาร์เซลล์

ปัจจุบัน รัฐบาลเจียงซีเร่งส่งเสริมการสร้าง “หมู่บ้านโซลาร์เซลล์” ช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนในเขตชนบท โดยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาครัวเรือน พื้นที่ทำไร่นา ดอยสูง เนินเขาที่แห้งแล้งในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ห่างไกลที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เอง รวมถึงการพัฒนาพื้นที่  ปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การปลูกข้าวและพืช และช่วยสร้างงานให้กับชาวบ้าน และยังสามารถนำไฟฟ้าส่วนที่เหลือจากแผงโซลาร์เซลล์มาจำหน่ายกลับให้ภาครัฐได้ นอกจากนี้ รัฐบาลเจียงซียังส่งเสริมการติดตั้งแผง โซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารส่วนราชการ โรงเรียน ระบบไฟสัญญาณไฟ และมีงานสาธิตการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผสมผสานร่วมกับพลังงานรูปแบบอื่น เช่น พลังงานน้ำ และพลังงานลมอย่างเป็นรูปธรรม

 หมู่บ้านโซลาร์เซลล์ที่หมู่บ้านเหอหลง เมืองรุ่ยจิน

หมู่บ้านว่านอัน เมืองจี๋อัน

หมู่บ้านหลูซี เมืองผิงเซียง

สำหรับไทย ตลาดโซลาร์เซลล์ในไทยเริ่มขยายตัวมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จากปัจจัยเกื้อหนุนจากแนวโน้มการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของโลก และนโยบายของภาครัฐเพื่อสนับสนุนโซลาร์เซลล์ของไทยทั้งทางด้านการผลิตและการใช้งาน อย่างไรก็ดี ไทยยังต้องพึงพาการนำเข้าชิ้นส่วนโซลาร์เซลล์ที่ยังไม่ได้ประกอบจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจีนซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตหลัก ทั้งนี้ ไทยสามารถร่วมมือกับโซลาร์เซลล์  ชั้นนำในเจียงซี เพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์ของไทย รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแผงโซลาร์เซลล์อย่างครบวงจรด้วย

แหล่งอ้างอิง https://m.163.com/dy/article/INM273JG053469LG.html

Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน