อุตสาหกรรมจอแสดงผลในฝูเจี้ยนเติบโตอย่างรวดเร็ว การส่งออกสูงเป็นอันดับ 4 ของจีน

24 Jun 2024

มณฑลฝูเจี้ยนเป็นหนึ่งในฐานการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญในจีน โดยเฉพาะจอแสดงผล เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และจอ LCD ตามสถิติของศุลกากรเซี่ยเหมินระบุว่า ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2567 มูลค่าการส่งออก module จอแสดงผลของฝูเจี้ยนสูงกว่า 6.05 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า สูงเป็นอันดับ 4 ของประเทศ ในจำนวนนี้ การส่งออก module จอแสดงผลไปยังประเทศสมาชิก RCEP มีมูลค่า 2.89 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 60.3

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงจอแสดงผลและวงจรรวม เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพโดดเด่น “234” ของมณฑลฝูเจี้ยน[1] และเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้ “แผนการพัฒนาอุตสาหกรรม สมัยใหม่ 4+4+6 ของเมืองเซี่ยเหมิน[2]” โดยเฉพาะเมืองเซี่ยเหมินที่มีห่วงโซ่อุตสาหกรรมจอแสดงผลที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำของการผลิต ทำให้ได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองนำร่องคลัสเตอร์อุตสาหกรรมจอออปโตอิเล็กทรอนิกส์ระดับชาติเพียงรายเดียวในจีน และเป็นฐานการวิจัยและผลิตหน้าจอสัมผัสและชิ้นส่วนที่ใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ในโลก อีกทั้งเมืองเซี่ยเหมินยังเป็นที่ตั้งของบริษัทด้านการผลิตจอแสดงผลชั้นนำจำนวนมาก อาทิ บริษัท Xiamen Tianma จำกัด โดยโครงการสายการผลิตแผงจอแสดงผลใหม่รุ่นที่ 8.6 ของบริษัท ซึ่งมีเทคโนโลยีจอแสดงผลที่ล้ำสมัยล่าสุด จะเริ่มดำเนินการผลิตภายในสิ้นปี 2567 ทั้งนี้ เมืองเซี่ยเหมินตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมจอแสดงผลสูงกว่า 1.6 แสนล้านหยวน ภายในปี 2568

แหล่งอ้างอิง http://fj.news.cn/20240604/d81c0b95df6e4a639299547aeb48a28a/c.html


[1] อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพโดดเด่น “234” แบ่งเป็นอุตสาหกรรมหลัก 2 สาขา ได้แก่ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (เน้นการส่งออกวงจรรวม จอแสดงผล และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ) และปิโตรเคมี  อุตสาหกรรมดั้งเดิม 3 สาขา ได้แก่ รองเท้าและเสื้อผ้า (เน้นการสร้างนิคมอุตสาหกรรมนวัตกรรมสิ่งทอสีเขียว) เหล็กและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (เน้นการส่งออกผลิตภัณฑ์ “สีเขียวและคาร์บอนต่ำ” เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์) ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (เน้นส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ) และอุตสาหกรรมเกิดใหม่ 4 สาขา ได้แก่ แบตเตอรี่ลิเธียม ยานยนต์พลังงานใหม่ อุปกรณ์ โซลาร์เซลล์ และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (เน้นการส่งออกเครื่องมือด้านพันธุศาสตร์และวัคซีนทางชีวภาพ)

[2] แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมสมัยใหม่ “4+4+6” ประกอบด้วย 1. การพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมหลัก 4 สาขา ได้แก่ (1) คลัสเตอร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (2) คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์ (3) คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการค้าและโลจิสติกส์และ (4) คลัสเตอร์อุตสาหกรรมบริการทางการเงิน 2. การพัฒนาอุตสาหกรรม เกิดใหม่เชิงยุทธศาสตร์ 4 สาขา ได้แก่ (1) อุตสาหกรรมชีวการแพทย์ (2) อุตสาหกรรมวัสดุใหม่ (3) อุตสาหกรรมพลังงานใหม่และ (4) อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการท่องเที่ยว 3. การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 6 สาขา ได้แก่ Semiconductor วัสดุใหม่เชิงยุทธศาสตร์ ​​พลังงานไฮโดรเจนและการจัดเก็บพลังงาน พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพและการพัฒนาอากาศยาน/ยานสำรวจใต้ทะเล

Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน