หูหนานได้รับอนุมัติให้จัดตั้งสวนอุตสาหกรรมความมั่นคงทางไซเบอร์ระดับชาติเป็นแห่งที่ 2 ของจีน

10 Jan 2020

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 กรมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมณฑลหูหนานแถลงว่า มณฑลหูหนานได้รับอนุมัติให้จัดตั้งสวนอุตสาหกรรมความมั่นคงทางไซเบอร์ระดับชาติ (นครฉางซา) (National Cyberspace Security Industrial Park (Changsha)) นับเป็นสวนอุตสาหกรรมความมั่นคงทางไซเบอร์ระดับชาติลำดับที่ 2 ต่อจากกรุงปักกิ่ง

ทั้งนี้ ตามแผนพัฒนาสวนอุตสาหกรรมความมั่นคงทางไซเบอร์ระดับชาติ (นครฉางซา) มณฑลหูหนานจะดำเนินการเพิ่มความสามารถด้านนวัตกรรมในอุตสาหกรรมความมั่นคงทางไซเบอร์ จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเพิ่มเติม แปลงงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ตลอดจนบ่มเพาะกลุ่มผู้มีความสามารถระดับสูง โดยการดำเนินการข้างต้นจะส่งผลต่อการขยายและสรรสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรม การสร้างระบบเครือข่ายความร่วมมือและนวัตกรรมสำหรับการผลิต การศึกษา การวิจัย และการประยุกต์ใช้ การรวบรวมอุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำในห่วงโซ่อุตสาหกรรม รวมทั้งการจัดตั้งแพลตฟอร์มบริการระดับชาติสำหรับอุตสาหกรรม

การจัดตั้งสวนอุตสาหกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อการขยายตัวของขนาดอุตสาหกรรมในมณฑลหูหนาน โดยคาดการณ์ว่า ภายในปี 2568 ขนาดอุตสาหกรรมของสวนอุตสาหกรรมฯ (นครฉางซา) จะมีมูลค่าเกินแสนล้านหยวน ซึ่งจะส่งผลให้ขนาดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ของหูหนานมีมูลค่ามากกว่าสองแสนล้านหยวน ความสามารถด้านการแข่งขันของวิสาหกิจชั้นนำในมณฑลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งเทคโนโลยีแกน (core technology) อันเป็นเทคโนโลยีที่ผ่านการพัฒนาจนเป็นองค์ความรู้เฉพาะ มีบทบาทสำคัญต่อรูปแบบเครือข่ายอุตสาหกรรมความมั่นคงระดับชาติของจีน เหล่านี้ จะเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาให้จีนเป็นประเทศที่มีอิทธิพลด้านระบบเครือข่าย

http://www.enghunan.gov.cn/News/Localnews/202001/t20200103_5499535.html

หูหนาน ไซเบอร์

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน