หนานชางออกแผนยกระดับห่วงโซ่อุตสาหกรรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ​​(ปี 2566-2569)

15 Dec 2023

เมื่อต้นเดือนธันวาคมของปี 2566 นครหนานชางประกาศแผนยกระดับห่วงโซ่อุตสาหกรรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ปี 2566-2569) เพื่อเร่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและความทันสมัยของห่วงโซ่อุตสาหกรรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของหนานชาง ภายในปี 2569 โดยมีมาตรการสำคัญ ได้แก่

(1) การสร้าง “ฐานการผลิตอุตสาหกรรม LED แห่งชาติ” โดยมุ่งใช้ประโยชน์จากการเป็นเมืองที่มีอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ LED ครบวงจรตลอดกระบวนการผลิต และมีเทคโนโลยี “การเตรียมแผ่นซิลิกอนซับสเตรท (Silicon Substrate)” ที่คิดค้นได้เป็นเมืองแรกของประเทศ มุ่งพัฒนาหนานชางให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นฐานการอุตสาหกรรม LED แห่งชาติ ปัจจุบัน กำลังการผลิตชิป LED ของหนานชางสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก และเป็นฐานการผลิตแหล่งกำเนิดแสง LED กำลังสูงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

(2) การสร้าง “เมืองแห่งการผลิตชุดอุปกรณ์เคลื่อนที่” (Mobile Intelligent Terminal) โดยส่งเสริมความร่วมมือกับวิสาหกิจที่ผลิตชุดอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบครบวงจรตลอดกระบวนการผลิต เช่น บริษัท OFILM Group (หนานชาง) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และรถยนต์อัจฉริยะรายใหญ่ เพื่อผลักดันให้หนานชางเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ภาคกลางของจีน และส่งเสริมให้หนานชางก้าวขึ้นเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์เคลื่อนที่อัจฉริยะแห่งสำคัญของจีนอีกด้วย

(3) การสร้าง “ศูนย์ VR ระดับโลก” โดยเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี VR ให้ครอบคลุมหลากหลายสาขาทั้งการแพทย์ การศึกษา การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ การเกษตร โลจิสติกส์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ความบันเทิง และอุตสาหกรรม เป็นต้น และส่งเสริมการลงทุนจากวิสาหกิจ VR ชั้นนำของจีนและต่างประเทศ อาทิ Huawei, Alibaba, Tencent, Qualcomn, Hikvision ฯลฯ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจกับสถาบันศึกษา เพื่อเปิดการเรียนการสอนสาขาเทคโนโลยี VR ในระดับปริญญาตรี และจัดการฝึกอบรมนักศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี VR ซึ่งได้กลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของมณฑลเจียงซี

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้ให้แก่มณฑลเจียงซี โดยในปี 2565 มีมูลค่ารายได้สูงกว่า 1 ล้านล้านหยวน สูงเป็นอันดับ 4 ของประเทศ โดยเฉพาะรายได้ของอุตสาหกรรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของนครหนานชางเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจาก 1.73 หมื่นล้านหยวนในปี 2555 เป็น 2 แสนล้านหยวนในปี 2565 ความสำเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของนครหนานชางเกิดจากการดำเนินนโยบายอย่างรอบด้านและบูรณาการของรัฐบาลท้องถิ่น ไทยจึงควรติดตามแนวโน้มและศึกษาตัวอย่างแนวทาง การพัฒนาอุตสาหกรรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของหนานชางเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมคุณภาพสูงของไทยต่อไป แหล่งอ้างอิง https://jiangxi.jxnews.com.cn/system/2023/12/06/020323431.shtml

Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน