ส่องการเติบโตด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของมณฑลหูหนานและแนวโน้มในอนาคต

31 Aug 2021

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมณฑลหูหนานได้เปิดเผยข้อมูลการเติบโตด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของมณฑลหูหนานผ่าน “สมุดปกขาวการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของมณฑลหูหนาน ประจำปี 2564” ซึ่งระบุว่า ในปี 2563 เศรษฐกิจดิจิทัลของมณฑลหูหนานมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 27.5 ของมูลค่า GDP มณฑล หรือกว่าหนึ่งในสี่ของมูลค่า GDP มณฑล โดยมีมูลค่ารวม 1,148,000 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.4 อัตราการขยายตัวเป็นอันดับ 4 ของจีน และสามารถรักษาอัตราการเติบโตด้วยเลขสองหลักต่อเนื่องกันสามปี (ปี 2561-2563)

ขณะเดียวกัน ข้อมูลในสมุดปกขาวยังชี้ให้เห็นว่า มณฑลหูหนานมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยการยกระดับอุตสาหกรรมให้มีความเป็นดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน ซึ่งจากสถิติในปี 2563 พบว่า มณฑลหูหนานมีมูลค่าเพิ่มของการยกระดับอุตสาหกรรมให้มีความเป็นดิจิทัล 10,574 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.1

นอกจากนี้ หากพิจารณาทั้ง 14 เมืองของมณฑลหูหนาน เมืองที่มีมูลค่าของเศรษฐกิจดิจิทัลมากกว่าแสนล้านหยวนได้แก่ นครฉางซา เมืองเยว่หยาง เมืองฉางเต๋อ และเมืองเหิงหยาง โดยนครฉางซามีมูลค่าของเศรษฐกิจดิจิทัลมากที่สุดถึง 350,000 ล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วนเกือบ 1 ใน 3 ของมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลของมณฑล

สำหรับแนวโน้มในอนาคต กรมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมณฑลหูหนานได้ประกาศ ”แผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลมณฑลหูหนาน (ปี 2563-2568) โดยมีเป้าหมายว่า ภายในปี 2568 ขนาดเศรษฐกิจดิจิทัลของมณฑลหูหนานจะติด 10 อันดับแรกของประเทศ และมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 45 ของมูลค่า GDP มณฑล โดยมีภารกิจสำคัญคือ ผลักดันการสร้าง “สองเขต หนึ่งเมือง” ให้เป็นระดับชาติ ซึ่งประกอบด้วย เขตสาธิตอินเทอร์เน็ตในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Internet) แห่งชาติ เขตนำร่องการประยุกต์ใช้นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ และเมืองซอฟต์แวร์ที่มีชื่อเสียงระดับชาติ เพื่อให้มณฑลหูหนานกลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจดิจิทัลที่สำคัญของจีนใน 3 ด้าน ได้แก่ พื้นที่ชั้นนำด้านนวัตกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล พื้นที่คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล และพื้นที่นำร่องการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจดิจิทัล

ขณะเดียวกัน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 14 (ปี 2564-2568) มณฑลหูหนานยังมุ่งเน้นยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลที่โดดเด่นของมณฑล เช่น การประมวลผลขั้นสูง ความปลอดภัยของข้อมูล ซอฟต์แวร์ จอแสดงผลรูปแบบใหม่ ยานพาหนะเชื่อมต่ออัจฉริยะ (Intelligent Connected Vehicle: ICV) และอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ ควบคู่ไปกับการพัฒนาและเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญระดับชาติ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ วงจรรวม และควอนตัม จนหลอมรวมกลายเป็นกลุ่มห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่โดดเด่นของมณฑลหูหนานและคลัสเตอร์อุตสาหกรรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญระดับประเทศ

ที่มา: http://finance.eastmoney.com/a/202108232058252539.html
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1707983682476531318&wfr=spider&for=pc

หูหนาน เศรษฐกิจดิจิทัล

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน