สถิติการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงขึ้น สะท้อนศักยภาพทางเศรษฐกิจของเมืองเซี่ยเหมิน

30 Jan 2024

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของเมืองเซี่ยเหมินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามข้อมูลสถิติระบุว่า ในปี 2566 เมืองเซี่ยเหมินมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าถึง 3.6 หมื่นล้านกิโลวัตน์ (kWh) เพิ่มขึ้นจากปี 2565 โดยเมืองเซี่ยเหมินมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าในการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 อุตสาหกรรมขั้นทุติยภูมิของเมืองเซี่ยเหมินมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 และอุตสาหกรรมขั้นตติยภูมิที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.5 อาทิ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟแวร์ หรือการส่งข้อมูลที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.4 จะเห็นได้ว่าแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าของเมืองเซี่ยเหมินเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการผลิตของเมือง ช่วยเพิ่มแรงอุปสงค์อุปทาน อีกทั้งยังเป็นปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมให้เข้มแข็งขึ้น

ซึ่งการใช้ไฟฟ้าของเมืองเซี่ยเหมินมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายด้านพลังงานที่สำคัญ อาทิ แผนพัฒนาพลังงานเมืองเซี่ยเหมินระยะแผนปฏิบัติการช่วงปี 2021 – 2035 ที่กำหนดเป้าหมายให้เมืองเซี่ยเหมินเพิ่มสัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนภายในเมืองถึงร้อยละ 45 ภายในปี 2035

แหล่งอ้างอิง https://epaper.xmrb.com/xmrb/pc/con/202401/12/content_11372.html

Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน