วิสาหกิจของเมืองเซี่ยเหมินรวม 9 ราย ติดอันดับ 36 วิสาหกิจโดดเด่นในการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

18 Mar 2024

เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2567 มณฑลฝูเจี้ยนได้ประกาศรายชื่อวิสาหกิจระดับมณฑลที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อย่างโดดเด่นรวม 36 ราย ในจำนวนนี้ มีวิสาหกิจของเมืองเซี่ยเหมินจำนวน 9 รายติดอันดับ อาทิ บริษัท Xiamen Glocaltec ผู้ผลิตอะไหล่รถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยในอุตสาหกรรมการผลิต บริษัท Cyberzygote Technology ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี ซึ่งมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์สำหรับดูแลผู้สูงอายุ และบริษัท Xiamen Lidaxin Digital Education Technology ผู้ผลิตอุปกรณ์เทคโนโลยีด้านการศึกษาที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์บนแพลตฟอร์มอัจฉริยะสำหรับการเรียนการสอน

ปัจจุบัน เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการปรับโครงสร้างการบริหารงานของภาคธุรกิจและการผลิตในภาคอุตสาหกรรม โดยไทยสามารถศึกษามาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของมณฑลฝูเจี้ยน เพื่อการผลักดันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในสาขากลุ่มเป้าหมายของไทย อาทิ พลังงานและสิ่งแวดล้อม โลจิสติกส์และการขนส่ง และการแพทย์และสุขภาพและอุตสาหกรรมการผลิตภายใต้แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (พ.ศ. 2565 – 2570)

  แหล่งอ้างอิง https://epaper.xmrb.com/xmrb/pc/con/202402/27/content_16389.html

https://www.163.com/dy/article/IS1PHK7G0519CQ3E.html

Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน