วิทยาลัยรถไฟเมืองหลิ่วโจวเปิด “Cloud Class” ให้นักศึกษาไทย

7 May 2020

ไฮไลท์

  • “Cloud Class” นวัตกรรมการศึกษาผ่านระบบออนไลน์เป็นเครื่องมือตอบโจทย์ในธุรกิจการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยวิทยาลัยเทคนิคอาชีวะการรถไฟเมืองหลิ่วโจว (LRVTC) ได้นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ในการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาไทยที่ไม่สามารถกลับมาเรียนได้ตามปกติ เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงได้ตามหลักสูตร
  • วิทยาลัย LRVTC ยังได้จัดทำวีดิทัศน์การสอนเชิงปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจและเห็นภาพอุปกรณ์เครื่องมือและการปฏิบัติจริง และปูพื้นฐานให้นักศึกษาเมื่อกลับมาลงเรียนหลักสูตรปฏิบัติจริง โดยในเดือนพฤษภาคม 2563 นักศึกษาไทย รุ่นที่ 3 ก็จะใช้การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ดังกล่าว
  • โครงการความร่วมมือรถไฟความเร็วสูงระหว่างไทย-จีนทำให้ประเทศไทยมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างและบริหารจัดการรถไฟความเร็วสูงจำนวนมาก วิทยาลัย LRVTC จึงเป็นสถานบ่มเพาะและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาด้านรถไฟความเร็วสูงของไทยซึ่งกำลังได้รับความนิยมจากนักศึกษาไทย

 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 วิทยาลัยเทคนิคอาชีวะการรถไฟเมืองหลิ่วโจว  (LRVTC) เป็นสถาบันการศึกษาชุดแรกของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงที่เปิดภาคการศึกษาใหม่ให้นักศึกษากลับเข้ามาเรียนที่วิทยาลัย แต่สำหรับนักศึกษาไทยที่ยังไม่สามารถเดินทางกลับไปเรียนที่วิทยาลัยได้นั้น วิทยาลัยฯ มีระบบ “Cloud Class” นวัตกรรมการศึกษาออนไลน์เพื่อเป็นทางออกพวกเขา

อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ วิทยาลัย LRVTC งัดกลยุทธ์การเรียนการสอนผ่านระบบ “Cloud Class” ให้นักศึกษาไทยรุ่นที่ 2 จำนวน 39 คน นับตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 โดยระบบ Cloud Class เป็นเครื่องมือการศึกษาทางไกลที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้เนื้อหาตามหลักสูตรและร่วมทำกิจกรรมได้ โดยสามารถเข้าใช้งานจากทุกที่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ ช่วยขับเคลื่อนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง

นอกจากนี้ อาจารย์และนักศึกษายังสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เช็คอินเข้าเรียนผ่านกล่องข้อความ ตอบคำถามอาจารย์ผ่านช่องคอมเมนต์ทันที (real-time comment) และกดอีโมติคอนให้กำลังกันหรือชมเชยกัน โดยใช้ภาษาจีนในการสอนทั่วไป ทั้งนี้ คำศัพท์เฉพาะจะมีภาษาไทยกำกับเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจง่ายขึ้น เมื่อสอนจบไปหนึ่งบท จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทบทวนและถามตอบ

นักศึกษาไทยรุ่นที่ 2 ได้เดินทางมาศึกษาที่วิทยาลัย LRVTC ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 โดยมาศึกษาต่อในด้านรถไฟความเร็วสูง 2 สาขา ได้แก่ การควบคุมระบบสัญญาณและระบบรางแบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีวิศวกรรมระบบราง โดยเน้นทั้งภาค“ทฤษฎี +ปฏิบัติ” มีกำหนดจบการศึกษาในเดือนสิงหาคม 2563 และเข้าฝึกงานในบริษัทการคมนาคมระบบราง

นางหยาง หลิน (Yang Lin/杨琳) หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของ LRVTC กล่าวว่า เพื่อให้นักศึกษาทั้ง 39 คนสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตร ทางวิทยาลัยฯ ได้จัดทำวีดิทัศน์การสอนเชิงปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจและเห็นภาพอุปกรณ์เครื่องมือและการปฏิบัติจริง พร้อมปูพื้นฐานให้นักศึกษาที่จะกลับมาลงเรียนหลักสูตรปฏิบัติจริง และในเดือนพฤษภาคม 2563 นักศึกษาไทย รุ่นที่ 3 ก็จะใช้การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ดังกล่าวด้วย

หลายปีมานี้ บทบาทของเขตฯ กว่างซีจ้วงในเวทีการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและการศึกษาระหว่างจีน-อาเซียน สามารถดึงดูดนักศึกษาต่างชาติจากประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ปัจจุบัน สถาบันระดับอุดมศึกษาในกว่างซีมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศรอบข้างเกือบ 200 แห่ง มีนักศึกษาต่างชาติจากอาเซียนที่กำลังศึกษาอยู่ในกว่างซีมากกว่า 10,000 คน

สำหรับประเทศไทย โครงการความร่วมมือรถไฟความเร็วสูงระหว่างไทย-จีน ทำให้ประเทศไทยมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างและบริหารจัดการรถไฟความเร็วสูงเป็นจำนวนมาก วิทยาลัย LRVTC จึงเป็นสถานบ่มเพาะและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาด้านรถไฟความเร็วสูงของไทย ซึ่งกำลังได้รับความนิยมจากนักศึกษาไทยอย่างมาก

 

 

จัดทำโดย นางสาววัชราภรณ์  พรหมพินิจ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
เรียบเรียงโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์ www.gx.chinanews.com (中国新闻网) ประจำวันที่ 27 เมษายน 2563
ภาพประกอบ www.pixabay.com

Cloud Classนวัตกรรมการศึกษาออนไลน์วิทยาลัย LRVTC

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน