ร้อยละ 60 ของพลังงานในหูหนาน พึ่งพาถ่านหิน ส่วนพลังงานทดแทนส่วนใหญ่ใช้พลังงานน้ำ

20 Aug 2013

สถิติสำนักงานมณฑลหูหนานเปิดเผยว่า ปี 2555 หูหนานมีการใช้พลังงานถ่านหินคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.8 ของการใช้พลังงานทั้งหมดของมณฑล และมีการใช้พลังงานทดแทนเทียบเท่าถ่านหินมาตรฐาน 25.23 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.07 ของการใช้พลังงานทั้งหมดของมณฑล ซึ่งพลังงานทดแทนที่มณฑลหูหนานใช้ ส่วนใหญ่มาจากพลังงานน้ำ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79.78 ของพลังงานทดแทนของมณฑล

ทั้งนี้ ปี 2555 หูหนานมีกำลังผลิตติดตั้ง (Installed Capacity) ไฟฟ้าพลังงานน้ำ 16,300 MW สามารถผลิตไฟฟ้าได้ปีละ 56,030 ล้านkW•h เทียบเท่าถ่านหินมาตรฐาน 20.13 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.02 ของปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมดของมณฑล

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน