ยุค 5G-A กำลังมา! เมืองเซี่ยเหมินเร่งขับเคลื่อนการสร้าง “Digital Xiamen”

26 Apr 2024

เทคโนโลยี 5G-A[1] หรือเรียกอีกชื่อคือ เทคโนโลยี 5.5G เป็นเทคโนโลยีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านจากเทคโนโลยี 5G ไปสู่เทคโนโลยี 6G โดยเมื่อต้นเดือนเมษายน 2567 รัฐบาลเซี่ยเหมินจับมือกับบริษัท China Mobile Communications Group เพื่อเปิดตัว “โครงการก่อสร้างเมืองด้วยการใช้เทคโนโลยี 5G-A ในเชิงพาณิชย์” ชุดแรกของจีนจากทั้งหมด 100 เมืองที่ได้รับการคัดเลือกทั่วประเทศ โดยมุ่งใช้ประโยชน์จากเมืองเซี่ยเหมินในการเป็นเมือง Dual-gigabit City แห่งแรกในมณฑลฝูเจี้ยน มุ่งนำเทคโนโลยี 5G-A มาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ

(1) นำเทคโนลยี 5G-A มาใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี Cloud และ AI เพื่อให้ผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือได้ใช้งานเครือข่ายความเร็วสูง เช่น ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต 5G-A จะสามารถใช้งาน Livestream ที่มีความละเอียดและประสิทธิภาพสูงขึ้น

(2) การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม เช่น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะการควบคุมหุ่นยนต์ระยะไกล ที่ถูกส่งไปทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย ช่วยเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาโรงงานอัจฉริยะในเขตพัฒนาอุตสาหกรรมไฮเทค Torch เมืองเซี่ยเหมิน และ Software Park

(3) การสร้างเมืองอัจฉริยะ โดยเพิ่มประสิทธิภาพของการติดต่อสื่อสารและการควบคุมระยะไกลให้มากยิ่งขึ้น เช่น การติดตั้ง “ระบบรักษาความปลอดภัย 5G-A” บนรถโดยสารประจําทางทั้งหมด 4,000 คัน  ทั่วเมือง ช่วยลดอุบัติเหตุการขับขี่ลงร้อยละ 78

(4) การบริหารจัดการท่าเรือเซี่ยเหมิน โดยใช้เทคโนลยี 5G-A ช่วยจัดการข้อมูลในระดับมิลลิวินาที ในการจัดการตู้คอนเทนเนอร์ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถใช้งานหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติในการประมวลผล การลำเลียงและขนส่งในบริเวณท่าเรือได้อย่างเสถียรมากขึ้น ซึ่งเป็นท่าเทียบเรืออัตโนมัติเต็มรูปแบบแห่งแรกในมณฑล

ปัจจุบัน เมืองเซี่ยเหมินมีการก่อสร้างสถานีฐาน 5G ทั้งหมด 14,600 แห่ง สถานีฐาน 5G เฉลี่ย 27.5 สถานีฐานต่อประชากร 10,000 คน และผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือกว่าร้อยละ 63.2 ได้ใช้งาน 5G เรียบร้อยแล้ว สูงเป็นอันดับต้น ๆ ในมณฑล นอกจากนั้น รัฐบาลเซี่ยเหมินตั้งเป้าหมายจะสร้างสถานีฐาน 5G-A ในพื้นที่สาธิตกว่า 100 แห่ง ภายในปี 2567 การเดินหน้าเข้าสู่ยุคเทคโนโลยี 5G-A ทำให้เมืองเซี่ยเหมินกลายเป็นหนึ่งในผู้นำเทคโนโลยี 5G-A ในจีน และจะช่วยขับเคลื่อนวงการต่าง ๆ ในเมือง เช่น เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจ Livestream เศรษฐกิจ IoT และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับภาคอุตสาหกรรมยุคดิจิทัลอัจฉริยะต่อไป แหล่งอ้างอิง https://www.investxiamen.org.cn/detail/9151.html


[1] ความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยี 5G กับเทคโนโลยี 5G-A คือ เทคโนโลยี 5G-A จะมีความเร็วกว่าเทคโนโลยี 5G ถึง 10 เท่า ความแม่นยำเพิ่มขึ้น 10 เท่า ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้น 10 เท่า และความอัจฉริยะเพิ่มขึ้น 10 เท่า การใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นจาก 1 กิกะบิต เป็น 10 กิกะบิต ทำให้การใช้งานเทคโนโลยี IoT มีประสิทธิภาพมากขึ้นในต้นทุนที่ต่ำลง

Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน