มาตรฐานในเทคโนโลยีบล็อกเชนของกุ้ยโจวผ่านการรับรองระดับนานาชาติเป็นครั้งแรก

23 Jul 2020

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มาตรฐานระบบรายการเดินบัญชี (Distributed Ledger Systems) ที่ศึกษาและพัฒนาโดยบริษัทเทคโนโลยีในนครกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว ได้รับการรับรองจากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU) นับเป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ชุดแรกของมณฑลที่ได้รับการยอมรับในระระดับนานาชาติ

มาตรฐานชุดดังกล่าวเริ่มการศึกษาและพัฒนาเมื่อเดือนมกราคม 2560 ก่อนเสร็จสมบูรณ์ในเดือนมีนาคม 2562 โดยมาตรฐานชุดนี้ยังนับเป็นมาตรฐานชุดแรกที่ได้รับการรับรองในระดับสากลนับตั้งแต่มณฑลกุ้ยโจวได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีจีนให้จัดตั้งเขตบิ๊กดาต้านำร่องระดับชาติ (National Big Data Pilot Zone) เมื่อปี 2558 นอกจากนี้ ขณะนี้บริษัทที่ศึกษาและพัฒนามาตรฐานชุดนี้ยังอยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชนอีกชุด ได้แก่ บริการหลักฐานดิจิทัลสำหรับรายการเดินบัญชี (Distributed Ledger-based Digital Evidence Service)

อนึ่ง รายการเดินบัญชี (Distributed Ledger) เป็นระบบฐานข้อมูล (Database) ที่สามารถแบ่งปัน คัดลอก และอัปโหลดระหว่างผู้ใช้งานในระบบเครือข่ายหนึ่ง ๆ ได้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน โดยระบบดังกล่าวจะบันทึกธุรกรรมทางการเงินระหว่างสมาชิกในระบบเครือข่ายนั้น ซึ่งสามารถช่วยประหยัดต้นทุนด้านเวลาและค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมาก ขณะที่ ITU เป็นทบวงการชำนัญพิเศษ (specialized agency) ของสหประชาชาติ (United Nations: UN) ที่เน้นดำเนินงานในด้านโทรคมนาคมระหว่างประเทศ โดยเป็นผู้ดำเนินการศึกษาและประเมินมาตรฐานของเทคโนโลยีโทรคมนาคมระหว่างประเทศ รวมถึงมาตรฐานของเทคโนโลยีในระบบเครือข่ายรุ่นใหม่

ที่มา: http://www.eguiyang.com.cn/2020-07/16/content_37537974.htm

จีน กุ้ยโจว บล็อกเชน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน