มณฑลเจียงซีเปิดแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

20 May 2024

เมื่อปลายเดือนเมษายน 2567 รัฐบาลเจียงซีออกแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อมุ่งยกระดับสู่มณฑลที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจีน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 14 ของมณฑลเจียงซี โดยมุ่งเน้น (1) ส่งเสริมให้โรงงานและสถานประกอบการพัฒนาสู่ “อุตสาหกรรมสีเขียว” ที่มีกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีการประกอบกิจการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และขยายการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวครบทั้งห่วงโซ่อุปทาน (2) เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยมุ่งพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน และใช้ประโยชน์จากเมืองอี่ชุนซึ่งเป็นฐานการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมของมณฑลในการดึงดูดการลงทุนจากวิสาหกิจชิ้นส่วนแบตเตอรี่ไฟฟ้า รวมไปถึงการขยายอุตสาหกรรมการรีไซเคิลแบตเตอรี่ไฟฟ้าที่หมดอายุการใช้งานแล้วอย่างยั่งยืน

ศูนย์ BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า มณฑลเจียงซีได้เริ่มนำแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมยั่งยืนมากำหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของมณฑลผ่าน “โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว” ตั้งแต่ปี 2564 เพื่อส่งเสริมกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรม และสถานประกอบการเหมืองแร่ในมณฑลยกระดับกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยผลจากการดำเนินการโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวมาอย่างต่อเนื่อง ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ของเจียงซี ในระยะเวลา 3 ปี     (ปี 2564 – 2566) กว่า 44 ล้านตัน หรือเทียบเท่าการประหยัดถ่านหินมาตรฐานได้ 17 ล้านตัน ปัจจุบัน เจียงซีมีจำนวนโรงงาน/สถานประกอบการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวกว่า 400 แห่ง และนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว 55 แห่ง

แหล่งอ้างอิง https://www.jx.chinanews.com.cn/news/2024/0422/95664.html

Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน