มณฑลเจียงซีออกมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่ชนบท

27 Oct 2023

ปัจจุบัน มณฑลต่าง ๆ ของจีน มุ่งกำหนดเป้าหมายพัฒนาการกระตุ้นการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในเขตชนบท เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างครอบคลุม ล่าสุด คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปของมณฑลเจียงซี เผยแพร่มาตรการเพื่อเร่งเพิ่มอุปสงค์การซื้อยานยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่ชนบท ตามแนวทางของรัฐบาลจีนที่มุ่งเน้นการขยายการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในชนบท โดยมีมาตรการสำคัญ ดังนี้

(1) การให้เงินอุดหนุนสำหรับการซื้อยานยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่ชนบท เช่น การจัดตั้งกองทุนสำหรับสนับสนุนการซื้อยานยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาน้อยกว่า 300,000 หยวน จำนวน 2,000 หยวนต่อคัน การซื้อยานยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาสูงกว่า 100,000 หยวนจะได้รับเงินช่วยเหลือ 3,000 หยวนสำหรับการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งนี้ การชาร์จเต็มถังโดยเฉลี่ยใช้เงินเพียงประมาณ 30 หยวน ต่อระยะการวิ่งกว่า 400 กิโลเมตร

(2) การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จไฟฟ้าในพื้นที่ชนบท โดยตั้งเป้าจะเพิ่มจำนวนสถานีอัดประจุและสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฟฟ้ามากกว่า 10,000 แห่ง กระจายทั่วทุกตำบลและอำเภอท้องถิ่นภายในสิ้นปีนี้ เพื่อส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าทั้งในรถยนต์ส่วนบุคคลและรถขนส่งสาธารณะ โลจิสติกส์ และภาคส่วนอื่น ๆ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ชนบทห่างไกล เพื่อช่วยส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างครอบคลุม

(3) การติดตั้งแผง solar cell บนหลังคาบ้านในพื้นที่ชนบท รวมทั้งระบบการกักเก็บพลังงาน อุปกรณ์แปลงไฟจาก solar cell และระบบผลิตไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับกริด solar cell สำหรับจ่ายไฟให้กับระบบการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าแทนการใช้ไฟฟ้าจากการจ่ายไฟของภาครัฐ

ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 มณฑลเจียงซีได้เปิดใช้งานสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฟฟ้ารวม 3,088 แห่ง และสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้ารวม 44,629 แห่ง เพื่อรองรับการขยายปริมาณการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่ระดับอำเภอและตำบลอย่างครอบคลุม                 

แหล่งอ้างอิง https://www.jx.chinanews.com.cn/news/2023/0816/83545.html

Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน